20 oktober 2016

Een grote bijdrage aan onderwijs in Uganda!

Ooit zei Nelson Mandela; “ Het sterkste wapen om de wereld te veranderen is onderwijs’’. Jaren later is en blijft het een feit dat de kracht om hongersnood, onrecht en andere problematieken te veranderen, begint bij onderwijs.

Ondanks dat Afrika één van rijkste continenten is qua grondstoffen, lijdt de bevolking hevig onder armoede. Wanneer men de rijkere landen gaat analyseren, ziet men dat onderwijs cruciaal is voor het realiseren van een welvarende samenleving. Willen wij armoede en verderf bestrijden, dan moeten wij beginnen door het onderwijs aan te pakken.

Om deze redenen hebben de zusters van Stichting Sadaka en Stichting Lalezar de handen in één geslagen geld ingezameld. Met dit geld zijn een tweetal scholen in Uganda, die sinds 1980 niet meer in gebruik waren, gerenoveerd en aan de lokale bevolking geschonken.

Op 1 Oktober 2016 zijn een aantal vertegenwoordigers van beide stichtingen,  samen met bestuurslid Murat Kurt, naar Uganda gereisd om de bouw en renovatie met eigen ogen te zien en tevens de school officieel te openen. Het dagelijks bestuur en beheer van deze scholen met islamitische grondslag,  wordt door het ministerie van onderwijs van Uganda en lokale stichtingen uitgevoerd.

kakuba

kebenge

Delen