3 december 2018

De slachtoffers van de aardbeving en tsunami in Indonesië hebben uw hulp ontvangen!

Indonesië bestaat uit 15 duizend eilanden en is met 260 miljoen inwoners in Zuid-Oost Azië, het grootste islamitische land ter wereld. Het is een land met aardbevingen, tsunami’s, regen seizoenen, orkanen en actieve vulkanen. Hierdoor zijn er in het land geregeld natuurrampen, welke vele mensen het leven kan kosten. Daarom is er een grote groep mensen die afhankelijk zijn van humanitaire hulp.

Indonesië wordt niet genoemd in de lijsten van armste landen ter wereld. Echter, door veelvuldig voorkomende natuurrampen, heeft het land grote moeite met het adequaat handelen ten tijden van nood. Daarnaast gaan vele waardevolle grondstoffen en rijkdommen verloren door de aardbevingen, tsunami’s en orkanen. Hierdoor komen mensen, die in principe niet onder de armoede grens leven, uiteindelijk alsnog in een benarde positie terecht.

Op 28 september 2018 heeft op 3 uur vliegen van de hoofdstad, in ‘Palu’ op het eiland ‘Sulawesi’ een aardbeving plaatsgevonden met de kracht van 7,4 op de schaal van richter. Deze aardbeving is gevolgd door een tsunami. De aardbeving heeft grote schade aangericht in voornamelijk ‘Palu’, maar daarbuiten zijn ook ‘Dongola’ en ‘Sigi’ zwaar getroffen. Wij begrepen hoe heftig de impact van de tsunami was door twee zaken die wij daar aantroffen. Het eerste was een moskee die aan de kust lag. Deze moskee is van de grond gerukt en 2 tot 3 meter de zee ingesleurd. Het tweede dat ons de gigantische omvang van de tsunami deed inzien, was een groot vrachtschip die door de kracht van de zee midden in een woonwijk is terechtgekomen.

Als gevolg van deze aardbeving en tsunami zijn er ongeveer 2.100 mensen omgekomen en zijn minstens 3.000 mensen vermist. Ongeveer 65.000 huizen zijn beschadigd waar minsten 200.000 mensen door zijn getroffen. Het zoeken naar vermisten is een week na de aardbeving gestopt. Dit was ondanks dat men weet waar de slachtoffers hoogstwaarschijnlijk liggen. De reddingwerkers zijn echter gestopt vanwege de hoge onwaarschijnlijkheid dat er levenden zijn onder de vermisten.

De aardbeving heeft volledige wijken ingeslikt en weggevaagd. Het is zelden dat er een aardbeving in het epicentrum voorkomt, echter heeft de aardbeving deze keer wel het epicentrum getroffen. Aardbevingsdeskundigen hebben aangegeven dat de ondergrond volledig is weggezakt en dat deze vervolgens weer is bedekt met een stuk aardekorst. Hierdoor is het volgens deskundigen en bergers niet mogelijk dat er nog levenden zijn en is de zoek operatie gestopt.

De aardbeving en tsunami die in Indonesië hebben plaatsgevonden, hebben de inwoners van zuid- oost Azië, een afschuwelijke ervaring gebracht. Het zijn de humanitaire en islamitische principes geweest, die er toe hebben geleid dat IHH NL is afgereisd naar de getroffen plaatsten om zo de mensen te hulp te schieten. Tussen 6 en 12 oktober heeft een team onder leiding van IHH NL bestuurslid Yasin Kucuk, met een budget van € 40.481,- hulp geboden aan 835 families. Het ging voornamelijk om voedsel pakketten, maar ook hygiëne pakketten (bestaande uit toilet artikelen) en huishoudelijke goederen. Tijdens het realiseren van dit project is de inzamelingsactie hier in Nederland non-stop doorgegaan.

De tweede fase van het project kon gerealiseerd worden met een budget van € 41.000, -. Deze keer is een team tussen 12 en 20 november onder leiding van IHH NL bestuurslid Huseyin Gunduz naar Sulawesi gereisd. De hulpgoederen bestonden wederom uit; voedselpakketten, hygiene pakketten en huishoudelijke goederen en zijn uitgedeeld aan 915 families. Daarnaast zijn er op 3 noodzakelijke plaatsten, 2 verpleegster en 2 dokters ingezet om gewonden te behandelen en te voorzien van medicatie. Daarbuiten zijn er op nog eens twee andere plekken warme maaltijden en warme dranken (koffie, thee en melk) aangeboden.

De inzamelingsactie voor de getroffenen van de aardbeving en tsunami gaat onvermoeid door. De eerste noodhulp is reeds naar ons vermogen geboden, maar wij streven ernaar om spoedig langdurige en vruchtbare projecten op te zetten. In dit kader zijn wij bezig twee scholen te openen op de getroffen plekken. Elke school zal 4 klassen hebben, welke plaats bied aan 25 leerlingen.

Zo krijgen 200 leerlingen de mogelijkheid om een studie te genieten. Om deze doelen te kunnen realiseren rekenen wij weer op uw hulp!

 

Rapport van geboden hulp aan de slachtoffers van de aardbeving en tsunami in Indonesië

Nr. Datum Plaats Soort hulp Aantal
1 08.10.2018 Layana Indah, Manttikolore, Kota Palu Voedsel pakket 285
2 09.10.2018 Loli Tasiburi, Banawa, Kab, Donggala Voedsel pakket 250
3 10.10.2018 Bone Oge, Banawa, Donggala Medisch onderzoek en medicatiehulp 50
4 11.10.2018 Labuan Slumbone, Labuan, Donggala Medisch onderzoek en medicatiehulp 50
5 11.10.2018 Wisolo, Dolo Selatan Medisch onderzoek en medicatiehulp 50
6 11.10.2018 Souowe, Dolo, Kabupaten Sigi Voedsel pakket 300
7 11.10.2018 Wisolo, Dolo selatan Huishoudelijke goederen 125
8 12.10.2018 Labuan Topso, Kec, Labuan, Kab Donggala Medisch onderzoek en medicatiehulp 50
9 14.11.2018 Poi village, Dolo selatin, Sigi regency Voedsel pakket 270
10 14.11.2018 Poi village, Dolo selatin, Sigi regency Hygiëne pakket 270
11 14.11.2018 Poi village, Dolo selatin, Sigi regency Medisch onderzoek en medicatiehulp 50
12 14.11.2018 Poi village, Dolo selatin, Sigi regency Warme maaltijden 100
13 15.11.2018 Rogo ve Ramba village, Sigi regency Voedsel pakket 425
14 15.11.2018 Rogo ve Ramba village, Sigi regency Hygiëne pakket 265
15 15.11.2018 Rogo ve Ramba village, Sigi regency Warme dranken (thee, koffie en melk) 100
16 16.11.2018 Sibalaya Utara village, Sigi regency Voedsel pakket 220
17 16.11.2018 Sibalaya Utara village, Sigi regency Hygiëne pakket 150
18 16.11.2018 Sibalaya Utara village, Sigi regency Medisch onderzoek en medicatiehulp 50
19 17.11.2018 Ujuna, West Palu Medisch onderzoek en medicatiehulp 50
20 18.11.2018 Tulo village, Sigi Regency Medisch onderzoek en medicatiehulp 50

 

 

 

 

 

Delen