18 maart 2019

De oorlog die Jemen zonder pardon trof

Jemen is één van de oudste landen ter wereld. Het land heeft vele profeten gekend en heeft het volk van Saba en ‘Aad, welke in de Qor’aan worden genoemd, gehuisvest. Ook was Jemen het land van de onrechtvaardige Abraha, die tevergeefs op pad ging met een leger aan olifanten om de Ka ’bah te vernietigen. Jaren na deze gebeurtenis, die in de Quran beschreven wordt in vers ‘al-Fiel’, is het land, onder leiding van de vrome metgezel van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) Muadh bin Djabal (moge Allah tevreden met hem zijn), een islamitisch land geworden.

Vele geleerden, vromen en verlichte individuen zijn uit deze streek voortgekomen. Zoals bijvoorbeeld de eerste islamitische martelaar; ‘Ammar bin Yasir. En ook de trouwe metgezel en overleveraar van de profetische traditie; ‘Aboe Hoerayra’ kwam oorspronkelijk uit Jemen. ‘Aboe Moesa Al-Ash’aari’, de held die de valse profeet Aswadi Ansi heeft omgebracht, ‘Fayroez bin Daylami’ en de standvastige ‘Oeways bin al Qarani’ die geloofde in de profeet zonder hem te zien, zijn allen slechts enkele voorbeelden van de ontelbaar prijzenswaardige personen uit deze streek, Moge Allah tevreden zijn met hen allen.

Omdat Jemen ten zuiden van de Arabische schiereilanden ligt, is het gelegen op een zeer strategische plek ten opzichte van de rest van de wereld. Het is dan ook niet vreemd, dat door de vele vissers, handelaren, en actieve da’waah groepen, de islam vanuit Jemen is verspreid naar Zuid-Azië en Afrika.

Na de periode van de vier recht geleide kaliefen, is Jemen helaas een plek geworden van onrust en sektarisch geweld. Het is een feit dat sindsdien, met tussenposen, het geweld systematisch heeft stand gehouden en burgeroorlogen waren aan de orde van de dag. Ten tijden van het Ottomaanse Rijk werd dit minder, echter na de inval van de Engelse kolonisten, is dit geweld weer opgewaaid.

Tijdens het inkrimpen van de Engelse imperium, verlieten ook de Engelsen Jemen. Echter niet alvorens het land te verdelen in een noordelijk en zuidelijk deel. Deze verdeling zou jaren later nog gaan zorgen voor verdeeldheid en onrust in het strategisch gelegen land.

Ook tijdens de koude oorlog werd Jemen zwaar getroffen. Tijdens het vredesakkoord in 1990 werden uiteindelijk in Noord- en Zuid-Jemen de wapens neergelegd. Helaas heeft ook deze periode van vrede, niet lang stand gehouden. Want met de zogenaamde Arabische lente heeft het land in 2010 wederom moeten zwichten voor onrust en onenigheid. Wat begon als een opstand voor het verkrijgen van rechtvaardigheid en mensenrechten, veranderde al snel in een proxyoorlog met geopolitieke doeleinden. Dit met onmenselijke gevolgen, waarvan de slachtoffers, zoals vaak het geval is, wederom kinderen en onschuldige mensen zijn.

Volgens een rapport van de VN heeft deze oorlog van wedijver geleid tot 22 miljoen behoeftigen en 8,4 miljoen mensen die aan hongersnood lijden. Indien er niet snel wordt ingegrepen zullen er velen mensen sterven van de honger. Iedere 10 minuten sterft er een kind door honger of een ziekte.

Oprechte en diplomatieke oplossingen zijn zonder twijfel effectief om deze helse oorlog te stoppen. Echter, zijn er geen concrete ingrepen vanuit de internationale gemeenschap. Wederom maken we een humanitaire crisis mee, terwijl de mensheid de andere kant op kijkt.

IHH NL gaat regelmatig naar Jemen, het land waar; duizenden mensen zijn omgekomen, miljoenen mensen vluchteling zijn geworden, mensen sterven van de honger, mensen bladeren en gras eten om in leven te blijven. Wij zijn inmiddels in de afgelopen 12 maanden 3 keer naar Jemen gegaan om de mensen aldaar bij te staan. De meest recente keer was in februari, waarbij we de Aden, Abyan, Lahj en Taiz gebieden hebben bezocht en 125 ton aan voedsel hebben uitgedeeld aan 4.000 families. Hierdoor hebben wij hulp kunnen bieden aan grofweg 24 duizend personen.

 

Nr. Product Totaal in kg/ l Totaal in ton
1 Rijst 51100 kg 51,1
2 Meel 25550 kg 25,5
3 Olie 20440 l 20,4
4 Suiker 25550 kg 25,5
5 Melk poeder 2555 kg 2,5
  Totaal   125 ton

 

Daarnaast hebben wij in het kader van sadaqah, 20 kamelen geofferd en het vlees uitgedeeld aan 200 families. Hierdoor hebben ongeveer 1.200 mensen vlees kunnen eten.

De inzameling voor de hulpbehoevenden en het volk van Jemen gaat met volle kracht door. Wilt u hen ook steunen, maak dan nu uw donatie over via onze website.

 

 

 

Delen