28 juni 2019

De eerste rapporten van de ‘Dar’ül Erkam’ school

Op 30 november 2018 opende de ‘Dar’ül Erkam’ school voor het eerst haar deuren in het kleine plaatsje Moklom, Tsjaad. De onderwijsinstelling heeft meer dan 2500 vierkante meter aan grond tot haar beschikking. Het complex bestaat uit een weeshuis, school en een moskee die gezamenlijk een uiterst positieve invloed hebben op het sociale leven in de regio.

Op 24 april 2019 hebben de leerlingen van de school voor het eerst hun rapporten ontvangen. De school biedt onderwijs aan 135 meisjes en 117 jongens tussen de leeftijden van vijf en zestien jaar. De 67 weeskinderen die in het weeshuis wonen worden samen met hun vrienden en vriendinnen onderwezen aan de school. De leraren van de school hebben met trots de rapporten van hun leerlingen aan hen overhandigd.

Tsjaad is een arm land waarin de meeste kinderen niet naar school kunnen gaan om verschillende redenen. De school biedt onderwijs aan haar leerlingen en verzorgt dagelijks maaltijden voor hen. Het complex biedt hen mogelijkheden waar duizenden kinderen in Tsjaad niet over beschikken. Mogelijkheden die voor ons vanzelfsprekend, maar voor hen uitzonderlijk zijn.

Wij willen Stichting voor de Mens, Amsterdam Sadaka Grubu en eenieder die heeft bijgedragen aan de verwezenlijking van dit project van harte bedanken.

 

Delen