31 december 2021

Computer Project Tanzania

Technologische ontwikkelingen zijn een onmisbaar onderdeel van ons leven geworden en vertonen een sterke groei. Zo ook op het gebied van onderwijs. Terwijl de westerse wereld het computertijdperk achter zich laat en voorbereid op een nieuw technologisch tijdperk, zijn er op de wereld nog steeds mensen die simpelweg geen toegang hebben tot technologische middelen. Ontwikkelingslanden in Afrika ervaren moeite op het gebied van educatieve toegankelijkheid. Dit beïnvloedt het onderwijsniveau en daarmee de ontwikkeling van deze landen.

IHH Nederland realiseert regelmatig verschillende onderwijsprojecten in ontwikkelingslanden. In de regio Zanzibar in Tanzania heeft de organisatie in het jaar 2019 het ‘Vivid Dream School’ project gerealiseerd. Momenteel volgen op deze school 300 behoeftige leerlingen onderwijs. Onlangs is er een computerlokaal met 20 computers gecreëerd, waar tegelijkertijd 20 leerlingen van kunnen profiteren. De leerlingen zullen door middel van deze computers hun onderwijs op de beste manier voortzetten en henzelf ontwikkelen.

Hoe hoger het onderwijsniveau van ontwikkelingslanden is, des te sneller ontwikkeling op gang zal komen. Met deze gedachtegoed zal IHH Nederland onderwijsprojecten in behoeftige landen blijven realiseren en zodoende investeren in hun ontwikkeling.

Delen