31 december 2023

Cataract projecten 2023

Cataract (staar) is een oogaandoening waarbij er vertroebeling van de ooglens optreedt en waardoor het zicht vermindert. Dit kan leiden naar een wazig, dof of mistig zicht.

Cataract is een aandoening die wereldwijd voortkomt en in elke land kan optreden. Echter zijn er risicofactoren die de ontwikkeling van deze beïnvloeden, zoals ouderdom, genetische factoren en diabetes.

Cataractoperaties worden doorgaans door oogartsen gerealiseerd. Daarbij wordt het vertroebelde natuurlijke ooglens vervangen met een synthetische lens. Deze ingreep wordt doorgaans uitgevoerd onder lokale verdoving en wordt binnen korte tijd voltooid.

IHH Nederland voert al 30 jaar lang staaroperaties uit in verschillende landen over de wereld. Deze operaties zijn van levensbelang en maken het mogelijk voor mensen om bij te dragen aan hun gemeenschap. In de afgelopen jaren hebben we ons met name gericht op Afrika en hebben in een groot aantal gebieden staaroperaties uitgevoerd.

In het jaar 2023 hebben we in 5 landen in totaal 1799 patiënten van een cataractoperatie voorzien.

Nr Land Bedrag Aantal
1 Pakistan  €          30.004,00 550
2 Nepal  €          15.000,00 275
3 Mali  €          22.180,00 397
4 Bangladesh  €          15.000,00 300
5 Somalië  €          19.888,86 277
  Totaal  €         102.072,86 1799

 

Wij willen al onze donateurs bedanken die ons hebben gesteund bij het uitvoeren van deze operaties. Met een klein bedrag van €75,- hebben zij voor honderden mensen een wereld van verschil gemaakt.

Gezonde individuen kunnen een gezonde samenleving vormen waarin mensen onder vreedzame leefomstandigheden kunnen leven. Gezondheid is voor een mens even belangrijk als zuurstof of water. Mensen die ziek zijn of last hebben van beperkingen zijn veelal afhankelijk van anderen. In landen waarin het sociaal vangnet niet aanwezig is hebben zieke of (lichamelijk) beperkte individuen het nog moeilijker.

De meest beperkende ziektes hebben betrekking op het zicht. In arme landen hebben mensen relatief meer last van staar (cataract) dan in ontwikkelde landen. De ziekte wordt veroorzaakt door ouderdom, ondervoeding, onhygiënische leefomstandigheden en meer. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie hebben ongeveer 85 miljoen mensen last van visuele beperkingen en zijn 39 miljoen mensen blind. De visuele beperkingen worden voor een derde veroorzaakt door staar. Wereldwijd hebben 20 miljoen mensen last van staar, waarvan 12 miljoen alleen al in Afrika leven.

Wereldwijd lijden miljoenen mensen aan staar. Zij kunnen met een eenvoudige operatie behandeld worden, maar beschikken veelal niet over genoeg middelen om zich die operatie te veroorloven. Desondanks proberen zij hun leven voort te zetten in het donker. Het is aan ons om deze hulpeloze mensen een helpende hand toe te reiken en het voor hen mogelijk te maken om hun geliefden te zien en onafhankelijk te zijn van anderen.

Delen