21 januari 2023

Brood distributie project Jemen

In Jemen wordt al sinds 2015 gevochten. Als gevolg van het conflict zijn 22 miljoen Jemenieten (75% van de bevolking) afhankelijk van humanitaire hulp. Meer dan de helft van die mensen zijn zelfs afhankelijk van noodhulp. In Jemen zijn 2.9 miljoen kinderen ondervoed en verkeren 500.000 kinderen in kritieke situatie. In Jemen hebben 17 miljoen mensen geen betrouwbare voedselbron. Ook ondervinden 8.4 miljoen Jemenieten serieuze problemen bij het verkrijgen van voedsel.

De realisatie van noodprojecten is een belangrijk aspect om de levenskwaliteit van mensen te verbeteren. Echter zijn er binnen deze categorie ook projecten die dringend gerealiseerd dienen te worden. Voedselprojecten voor mensen die onder de armoedegrens leven, en als gevolg daartoe leiden aan ondervoeding, zijn een van deze projecten en dienen dan ook dringend verwezenlijkt te worden. Zonder dergelijke interventies riskeren namelijk vele mensen de dood. IHH Nederland neemt dit probleem dan ook zeer serieus en heeft in Jemen de noodzakelijke voorbereidingen getroffen, door een samenwerking aan te gaan met een bakkerij die per dag 5 duizend broodjes zal bakken. Volgens de overeenkomst zullen alle kosten van personeel, huur en brandstof vergoed worden en in ruil daarvoor zal de bakkerij de dagelijkse productie aan behoeftige mensen distribueren.

IHH Nederland heeft samen met de lokale partnerorganisatie in Jemen onderzoek gedaan naar de meest behoeftige families. Deze families hebben vervolgens een dagkaart ontvangen die ze bij de bakkerij kunnen inleveren om in hun dagelijkse behoefte aan brood te voorzien. Dit project is van levensbelang om de meest behoeftige families, in het bijzonder kinderen, in Jemen op z’n minst van water en brood te voorzien.

De kosten van deze broodnodige hulpproject bedragen enkel € 0,15 per stuk.

Delen