20 januari 2023

Brood distributie project Afghanistan

Er heerst al meer dan 40 jaar oorlog in Afghanistan, waardoor meer dan 23 miljoen mensen in hongersnood verkeren. Als gevolg gaan miljoenen kinderen met lege maag naar bed.

De chaos, armoede en economische stagnatie in het land zijn door meerdere factoren veroorzaakt. Deze gaan terug naar 1978 toen het land door de Sovjets werd binnen gedrongen. Na de terugtrekking van de Sovjettroepen begon de Afghaanse burgeroorlog, welke werd vervolgd door meerdere invasies van de NATO en de Verenigde Staten. Met de recente machtsovername van de Taliban, en terugtrekking van de Amerikaanse troepen, is de economische situatie in het land verergert. Het lot van dit land, uitgeput door oorlogen, wordt momenteel beproeft met verschillende embargo’s en sancties die de economie hebben uitgestort.

Volgens een rapport van de Verenigde Naties (VN) hebben de recente ontwikkelingen meer dan de helft van de bevolking beïnvloedt, waardoor miljoenen mensen in nood verkeren. Vrouwen en kinderen maken deel uit van de meerderheid van de mensen die worden onthouden van basismiddelen. Daarnaast lijken de heersende economische crisis, hongersnood en dientengevolge ziektes te verergeren, met heersende droogte van recente jaren. Tezamen zullen deze factoren de humanitaire scene in Afghanistan behoorlijk beïnvloeden.

De realisatie van noodprojecten is een belangrijk aspect om de levenskwaliteit van mensen te verbeteren. Echter zijn er binnen deze categorie ook projecten die dringend gerealiseerd dienen te worden. Voedselprojecten voor mensen die onder de armoedegrens leven, en als gevolg daartoe leiden aan ondervoeding, zijn een van deze projecten en dienen dan ook dringend verwezenlijkt te worden. Zonder dergelijke interventies riskeren namelijk vele mensen de dood. IHH Nederland neemt dit probleem dan ook zeer serieus en heeft in Afghanistan de noodzakelijke voorbereidingen getroffen, door een samenwerking aan te gaan met een bakkerij die per dag 5 duizend broodjes zal bakken. Volgens de overeenkomst zullen alle kosten van personeel, huur en brandstof vergoed worden en in ruil daarvoor zal de bakkerij de dagelijkse productie aan behoeftige mensen distribueren.

IHH Nederland heeft samen met de lokale partnerorganisatie in Afghanistan onderzoek gedaan naar de meest behoeftige families. Deze families hebben vervolgens een dagkaart ontvangen die ze bij de bakkerij kunnen inleveren om in hun dagelijkse behoefte aan brood te voorzien. Dit project is van levensbelang om de meest behoeftige families, in het bijzonder kinderen, in Afghanistan op z’n minst van water en brood te voorzien.

De kosten van deze broodnodige hulpproject bedragen enkel € 0,15 per stuk.

Delen