30 september 2013

Braderie voor de Syrische vluchtelingen

De –inmiddels- langer dan twee jaar durende burgeroorlog in Syrië heeft geleidt tot de dood van meer dan tienduizenden mensen. Honderdduizenden mensen zijn er gewond geraakt. Miljoenen zijn noodgedwongen op de vlucht geslagen. Het land verkeert in een enorme chaotische situatie. Helaas zijn we getuigen aan gruwelijke daden, mensen vermoorden hun eigen bloedverwanten.

De mensheid heeft wederom verloren in Syrië. De wereldmachten houden zich weer stil, slechts omdat ze er simpele belangen hebben. Men hoort de pijnkreten van de Syrische moeders en de weeskinderen niet meer.. De eigenlijke verliezende partij in deze oorlog is niet Syrië, maar de mensheid die zich stil houdt! Het zijn niet de Syriërs die hulpbehoevend zijn, maar de oneervolle mensheid!

Uiteraard zijn er altijd mensen geweest die vechten voor de rechten van de mens, die zich verzetten tegen oneerlijkheid, die zich naast de onderdrukte mensen bevinden, die de mens zijn welverdiende waarde toekennen en vinden dat ieder mens het recht heeft op een eerlijk bestaan.

Een paar vrijwilligers van IHH Nederland en de Vrouwen Educatie Groep Lalezar hebben niet gezwegen en niet gedaan alsof ze de leed in Syrië niet zagen en hebben een braderie georganiseerd in het Nova College te Amsterdam. Alle opbrengsten van de braderie is gedoneerd aan de Syrische vluchtelingen. Heel veel mensen die de leed van deze Syriërs in hun hart delen zijn er geweest en hebben hun materiële danwel immateriële bijdrage geleverd.

Sommigen hebben hun bijdrage geleverd door traditioneel te koken en het hier te verkopen, weer anderen leverden hun bijdrage door de dingen te kopen die er zijn verkocht.

De kleine kinderen hebben hun zakgeld gedoneerd aan de kleine Syrische vluchtelingen. De kunstwerken van het papier marmeren die er tijdens de voorstelling werden gemaakt, zijn er verkocht en ook hiervan is de opbrengst gedoneerd aan de Syriërs.

Op deze manier heeft iedereen die heeft deelgenomen aan de braderie hun harten een beetje kunnen sussen door hun eigen bijdrage te leveren aan dit project, met de gedachte dat ze iets voor deze mensen hebben kunnen betekenen…

Delen