23 mei 2022

Boomplanten in Gaza is in volle gang

De Gazastrook wordt erkend als de dichtstbevolkte plek ter wereld. Met meer dan 2 miljoen inwoners, in een gebied ter grootte van 360 vierkante meter, is het overigens de armste regio in Palestina. De regio wordt al meer dan 16 jaar belegert en verkeert onder zware omstandigheden, veroorzaakt door het handelsembargo. Werkloosheid en armoede zijn een van de grootste problemen en sinds de afgelopen 3 maanden met %85 toegenomen. Cijfers van de lokale vakbond tonen aan dat meer dan 150 duizend mensen hun baan zijn kwijtgeraakt en dat momenteel meer dan 250 duizend mensen werkloos zijn.

Dat het leven in Gaza onder dreigende nood verkeert, wordt al jaren door internationale organisaties benadrukt. Het handelsembargo heeft, net zoals andere sectoren, ook veel invloed op de landbouwsector gehad. De aanvallen van Israël op landbouwgronden, heeft veel families die afhankelijk zijn van deze landen en de sector benadeeld.

Inmiddels is 35% van de bevolking werkzaam in de landbouw, de voornaamste inkomsten- en voedingsbron van Palestina. Investeringen in de landbouw behelzen daarom zeer grote voordelen voor het levensonderhoud van het volk. Investeren in olijf- en citrusbomen zijn een vorm van duurzame landbouwprojecten en voor het Palestijnse volk van levensbelang.

IHH Nederland realiseert al jaren de olijf- en citrusboom projecten in de Gazastrook. Dit project wordt elk jaar in de maand februari gerealiseerd. Afgelopen februari hebben we met een budget van € 50.000, op een grondoppervlak van 100 are, 4800 olijf- en citrusbomen geplant. Van dit project zullen 90 families profiteren.

Activiteiten die in het kader van dit project uitgevoerd worden:

  • Het analyseren van de toestand van de landbouwgronden van behoeftige boeren
  • Het voorbereiden van de landbouwgronden
  • Het aanschaffen van landbouwmachines
  • Het voorbereiden van irrigatiesystemen
  • Plaatsen van omheining ter bescherming van de landbouwgronden
  • Het besproeien en bemesten van de landbouwgronden voor optimale productie

In de Gazastrook zijn tot nu toe 15.370 bomen geplant, waarvan totaal 790 families van hebben geprofiteerd. IHH Nederland zal olijfbomen blijven planten, om armoede in Palestina tegen te gaan.

Delen