30 oktober 2016

Bijzondere hulp naar Somalië

Onderwijs instelling voor visueel beperkten in Somalië

Somalië, het land waar de problemen maar niet tot een eind willen komen. Het land waar al vele jaren burgeroorlog en onrust heerst welke gepaard gaan met honger- en  waternood.

De afgelopen 20 jaar is er vrijwel niet geïnvesteerd in het land. Hierdoor zijn er weinig  mogelijkheden geweest voor industriële vooruitgangen. Het overgrote deel van de bevolking  voorziet zichzelf middels veehouderijen, wat in veel gevallen betekent dat de enige bezittingen van een familie een aantal geiten zijn. Door de burgeroorlogen zijn vele families ontheemd en proberen zij hun leven elders voort te zetten onder het stempel ‘vluchteling’.

Wegens de veiligheidsrisico’s is het voor buitenlandse hulporganisaties extra lastig om projecten te realiseren in het land. Maar, ondanks deze risico’s zijn er toch instanties die zich blijven inzetten voor het land om zo bij te dragen aan de wederopbouw.

IHH NL is één van de organisaties die al enige tijd hulp biedt aan Somalië, op verschillende vlakken. Zo hebben wij in het verleden weesprojecten, waterprojecten en gezondheidsprojecten kunnen realiseren. Maar ook onderwijsprojecten voert  IHH NL uit in Somalië. Zo hebben wij samengewerkt  met onderwijsinstelling Al-Nur. Deze instelling helpt mensen met een visuele beperking. IHH NL heeft speciale computer programma’s aan de onderwijsinstelling geschonken. Met deze computer programma’s kunnen mensen met een visuele beperking zich ontwikkelen en hebben zij de mogelijkheid om onderwijs te genieten en hun levens op te pakken, ondanks hun beperking.

Samen met Hulporganisatie Wilde Ganzen hebben wij  gezamenlijk project budget van maar liefst €29.750,- gerealiseerd, wat geschonken is aan onderwijsinstelling voor de visueel beperkten; Al-Nur.  Een geringe bijdrage aan de gemeenschap in Somalië die het hard kan gebruiken.  Dit allemaal, wederom met dank aan onze trouwe donateurs!

final-report

 

Delen