26 december 2023

Bijlessen in Albanië en Filippijnen

Kans gelijkheid in onderwijs is zeer belangrijk. Volkeren die hun onderwijsniveau willen verhogen, dienen gelijke onderwijskansen voor hun individuen te faciliteren. Om dit te kunnen bewerkstelligen dienen ook de economische omstandigheden betamelijk te zijn. Wegens het tekort in onderwijskansen, blijft het onderwijsniveau in veel ontwikkelingslanden laag. Om deze vicieuze cirkel te doorbreken, is de interventie van hulporganisaties van groot belang. Met deze gedachte beoogt IHHNL het onderwijsniveau in Albanië te versterken, door bijlessen te faciliteren voor basisschoolleerlingen.

Deze lessen worden sinds 2017 onverstoord voortgezet. Het project wordt momenteel op 10 locaties in 3 steden uitgevoerd. Hiervan profiteren elke maand 320 behoeftige leerlingen.

In de stad Zamboanga Filipijnen worden de bijlessen onder coördinatie van 5 docenten sinds 2022 door 30 leerlingen gevolgd.

De intentie en beoogde doelen van het programma zijn als volgt:

  • De kinderen voorzien van onderwijs die voldoen aan universele waarden, met name op intellectueel, emotioneel, fysiek en mentaal gebied;
  • Kansen creëren voor behoeftige leerlingen om hun talenten te ontdekken en zelfontplooiing te stimuleren;
  • Behoeftige leerlingen adapteren aan het sociale leven;
  • De lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van deze leerlingen middels sportactiviteiten stimuleren;
  • Behoeftige leerlingen behoeden van het gevaar op straat;
  • Behoeftige leerlingen opleiden tot bewuste individuen die een verantwoordelijkheidsgevoel hebben ten opzichte van hun ouders en gemeenschappen.

Delen