19 februari 2020

Bestuursvergadering IHH Europa

Tussen 14 en 16 februari 2020 zijn de bestuursleden van de Europese IHH stichtingen bij elkaar gekomen in Niederbronn-les-Bains, Frankrijk voor een bestuurderskamp. Aan het kamp hebben de bestuurders van IHH Nederland, IHH België, IHH Frankrijk, IHH Oostenrijk en IHH Engeland deelgenomen.

Tijdens het kamp zijn de projecten en de jaarrekeningen van 2019 geëvalueerd en de voornemens en plannen voor het nieuwe jaar besproken. Tevens zijn criteria vastgesteld voor professionaliseren van het bestuur, planning, projectontwikkeling en het raporteren van projecten. De werkzaamheden voor het implementeren van deze criteria zijn tijdens het kamp begonnen.

Wij willen alle bestuursleden die hebben deelgenomen aan het kamp bedanken. Ook willen we het bestuur van IHH Frankrijk bedanken voor de voorbereiding en uitvoering van het kamp.

 

Delen