7 april 2020

Bangladesh-Rohingya vluchtelingen rapport

Al vele jaren worden de Rohingya die in Myanmar leven onder druk gezet. De Rohingya zijn voor het eerst gemigreerd naar Bangladesh in 1978. In dat jaar werd de situatie slechter voor de Rohingya en nam de onderdrukking toe. In 1991 leefden 250.000 Rohingya in Bangladesh.

1-       In welk jaar zijn de Rohingya voor het eerst naar Bangladesh gemigreerd?

Al vele jaren worden de Rohingya die in Myanmar leven onder druk gezet. De Rohingya zijn voor het eerst gemigreerd naar Bangladesh in 1978. In dat jaar werd de situatie slechter voor de Rohingya en nam de onderdrukking toe. In 1991 leefden 250.000 Rohingya in Bangladesh. Op 30.000 Rohingya na, is het merendeel van de vluchtelingen teruggestuurd naar Myanmar. In dezelfde periode migreerden mensen regelmatig naar Bangladesh.

——————————–

2-       Hoeveel Rohingya zijn vóór 2017 gemigreerd naar Bangladesh?

Vóór de grote migratie in 2017 zijn ongeveer 250.000 Rohingya ongeregistreerd gemigreerd naar Bangladesh.

———————————

3-       Hoeveel Rohingya zijn na 2017 gemigreerd naar Bangladesh?

De situatie van de Rohingya verslechterde in 2017. De Boedhistische regering van Myanmar begon hen steeds meer te onderdrukken. Dorpen werden verbrand, mensen werden vermoord en er werd beslag gelegd op eigendom. Dit bracht een van de grootste migratiestromen in de geschiedenis teweeg. De Rohingya vluchtten in grote getalen naar Bangladesh om aan de dood te ontkomen. Volgens officiële cijfers zijn 750.000 Rohingya gevlucht naar Bangladesh, terwijl onofficiële cijfers wijzen op één miljoen vluchtelingen.

———————————–

4-       Hoeveel Rohingya leven er op dit moment in Bangladesh?

Op dit moment leven ongeveer 1.2 miljoen Rohingya in Bangladesh.

————————————

5-       Hoe voorzien de Rohingya zich in hun levensonderhoud?

De Rohingya in Bangladesh zijn in hun levensonderhoud volledig afhankelijk van hulporganisaties. In de kampen verdienen een klein aantal Rohingya een symbolisch salaris door de vrede in de kampen te bewaren.

———————————

6-       Hoe vervolgen de Rohingya hun educatie?

De Rohingya die in kampen leven worden in moskeeën van bamboe en nylon onderwezen in de Islam, het Engels, wiskunde, natuurkunde en andere vakken. Deze vakken worden verzorgd door non-gouvernmentele organisaties. De Rohingya mogen geen Bengaals leren.

———————————–

7-       Hoe worden de gezondheidsklachten van de Rohingya behandeld?

De Rohingya die in kampen leven worden niet geholpen door gezondheidsinstellingen. Zij worden behandeld in tenten die zijn opgezet door hulporganisaties. De zieken onder hen krijgen simpele medicijnen en pijnstillers. De ernstig zieken onder hen worden soms na vergaande procedures doorverwezen naar ziekenhuizen.

———————————

8-       Hebben de Rohingya werkgelegenheid?

De Rohingya die in kampen leven mogen niet werken of zichzelf op andere wijze in hun levensonderhoud voorzien. De regering van Bangladesh heeft daar strenge regels over. De regering heeft dit verboden omdat er veel werkloosheid is in Bangladesh. Als de Rohingya werken in Bangladesh zou dat economische gevolgen hebben voor de Bengalezen.

————————————

9-       Mogen de Rohingya land bewerken of veetelen?

De voornaamste inkomstenbronnen van Bangladesh zijn landbouw en veeteelt. De overheid heeft de kampen van de Rohingya opgezet in gebieden die ongeschikt zijn voor landbouw of veeteelt. Om die reden kunnen de Rohingya geen land bewerken of veetelen.

———————————-

10-    Mogen de Rohingya huizen bouwen?

De Rohingya in Bangladesh mogen geen duurzame huizen bouwen. Ze mogen enkel simpele tenten bouwen van bamboe en nylon. De overheid staat absoluut niet toe dat de Rohingya iets duurzaams bouwen of doen.

———————————-

11-    Kunnen de Rohingya trouwen?

De Rohingya die in Bangladesh leven mogen onderling trouwen. Zij organiseren, voor zover mogelijk, bruiloften. Het houden van bruiloften is echter strikt afhankelijk van de toestemming van de kampverantwoordelijken. De Rohingya mogen niet trouwen met Bengalezen.

———————————

12-    Waar worden de Rohingya begraven?

Voor de Rohingya die in Bangladesh wonen zijn begraafplaatsen aangelegd in de buurt van de kampen. Zij worden begraven in die begraafplaatsen. Het is verboden om hen elders te begraven.

———————————-

13-    Willen de Rohingya terugkeren naar Myanmar?

De Rohingya in Bangladesh willen terugkeren naar Myanmar. Ze willen echter dat Myanmar, Bangladesh en internationale organisaties hun recht op leven en eigendom garanderen en waarborgen. Op dit moment zijn zij ervan overtuigd dat zij daar geen zekerheid over hebben. Dat leiden zij af uit berichten die zij ontvangen van de Rohingya die nog in Myanmar leven.

———————————–

14-    Voeren missionarisen werkzaamheden uit in de kampen?

De kampen in Bangladesh krijgen steun van internationale organisaties. Veel organisaties proberen daarbij hun religieuze overtuiging te verspreiden in de kampen. Vooral christelijke organisaties zijn daar erg actief in. Het is bekend dat ongeveer 10.000 Rohingya zijn bekeerd tot het Christendom.

————————————

15-    Wat is het sterftecijfer van de Rohingya in de kampen?

Het meest diepgaande onderzoek omtrent het sterftecijfer in de kampen is uitgevoerd door Artsen zonder Grenzen. Volgens hun gegevens zijn tussen 25 augustus en 24 september 2017 negen tot dertienduizend mensen om het leven gekomen. Dat betekent dat er in die periode acht mensen per dag zijn overleden. De doodsoorzaak was veelal ondervoeding of geweld. Dat één van de acht mensen die dagelijks om het leven kwamen een kind jonger dan vijf jaar was geeft de ernst van de situatie weer.

——————————

16-    Op welke manier steunt IHH Nederland de Rohingya?

IHH Nederland voert regelmatig werkzaamheden uit in Bangladesh door de Rohingya te voorzien van voedsel, medicijnen en andere levensbehoeften.

————————————

17-    De steun die wij tot nu toe hebben geboden aan de Rohingya.

Delen