20 februari 2020

Arme Familie Project in Gaza

Door het embargo dat zich in Gaza al 14 jaar voordoet leven 1,8 miljoen mensen in hongersnood en armoede. Er zijn weinig tot geen plaatsen waar men kan werken. Ambtenaren krijgen niet regelmatig hun loon door de economische moeilijkheden van de regerering van Gaza . Ten gevolge hiervan hebben vele gezinnen hulp nodig.
Tijdens het conflict in 2009 heeft Israël het landbouwgrond van Gaza vernietigd, met name de olijf- en citrusboomgaarden. De landbouw vormt de grootste bron van inkomsten in Gaza. Door de vernietiging kregen veel mensen die werkzaam waren in deze sector te maken met honger en armoede. Daarnaast zijn er tienduizenden gezinnen die geen baan kunnen krijgen, dusdoende geen inkomen hebben om hun gezinnen te onderhouden. Deze mensen hebben dringend hulp nodig. De hoge kosten en werkloosheid die boven het wereldgemiddelde liggen, maken het leven in Gaza nog moeilijker.
IHH Nederland probeert met haar voedsel-, water-, onderwijs-, landbouw-, wees-, en gezondheidsprojecten de arme bevolking in Gaza te helpen. Daarnaast helpt IHH Nederland in het kader van het ‘Arme Familie Project’ gezinnen die geen inkomsten hebben door hen in contact te brengen met een gezin in Nederland. In deze context helpt het gezin in Nederland met een maandelijkse bijdrage van €60-, het gezin in Gaza en draagt bij aan het levensonderhoud. IHH Nederland voorziet de Nederlandse gezinnen die deelnemen aan dit project van de familiegegevens met foto van de gezinnen in Gaza. Tevens worden zij aan het einde van ieder jaar geïnformeerd met een ontwikkelingsrapport m.b.t. de huidige situatie van het gezin.

Delen