28 januari 2020

Algemene bestuursvergadering

Op 19 januari 2020 vond de jaarlijkse algemene bestuursvergadering van IHH Nederland plaats. Na een Koranrecitatie werd de vergadering geopend door een toespraak van ons algemeen bestuurslid Abdurrahman Katırcı. Katırcı zei dat wij een hulporganisatie zijn die wereldwijd actief is en zowel individuen als samenlevingen probeert te steunen. Hij gaf aan dankbaar te zijn dat hij deel mag uitmaken van onze organisatie. Katırcı zei dat de algemene bestuursvergadering, die jaarlijks in januari wordt gehouden, zeer belangrijk is voor de organisatie. Tijdens de vergadering wordt het voorbijgaande jaar geëvalueerd en worden de plannen voor het komende jaar bekend gemaakt. IHH Nederland acht het van belang dat elk bestuurslid deelneemt aan deze vergadering.

Tijdens de vergadering sprak ons algemeen bestuurslid Hüseyin Gündüz over de boekhouding van het jaar 2019. Gündüz heeft het rapport met behulp van grafieken gepresenteerd. Volgens de gegevens van IHH Nederland is er in 2019 € 5.473,289,- aan steun verzameld en aangeboden aan behoeftigen. Ten opzichte van het jaar ervoor bedraagt dit een groei van 33 procent en een netto groei van maar liefst € 1.347,997,-. Met deze middelen zijn 1.242.661 behoeftigen in 26 landen geholpen.

Ons algemeen bestuurslid Selami Yüksel gaf aan dat IHH Nederland ieder jaar groeit. Om die groei bij te houden moet de organisatie meegroeien door te herorganiseren en de werkzaamheden te actualiseren. Yüksel gaf een presentatie over een ‘Nieuwe Organisatie Strategie’ en zei dat IHH Nederland voorbereid is op een nieuw jaar aan humanitaire hulpverlening.

De vergadering is afgesloten met de bespreking van de plannen voor 2020 en een Koranrecitatie.

 

Delen