20 oktober 2021

Adaq, Aqiqa, Sadaqah en Sukr offers worden gebracht

Als IHH Nederland brengen wij over het hele jaar regelmatig offers in de vorm van adaq, aqiqa, sadaqah en sukr. Nadat de offers voldaan zijn sturen wij daarvan video of foto´s naar de donateurs.

Jullie Qurbans worden binnenkort geofferd.

Land Datum Qurban aandeel bedrag
Sierra Leone 19-24 december 2021 € 65,-
Mali-Benin 22-30 december 2021 € 65,-
Afghanistan 20-25 december 2021 € 100,-
Niger 4-8 december 2021 € 65,-
Jemen 20-25 december 2021 € 150,-
Palestina 20-25 december 2021 € 230-

 

What is een Wajib Qurban?

Dieren die worden geofferd met de intentie om Allah te aanbidden worden udhiye oftewel qurban genoemd.

What is een Adaq Qurban?

Iemand is verplicht dit offer te brengen als diegene vrijwillig een eed heeft afgelegd om een offer te brengen namens Allah om zodoende te streven naar Diens barmhartigheid of als diegene door die belofte om Zijn steun heeft verzocht.

What is een Aqiqa Qurban?

Dit is het offer dat gebracht wordt als dankbetuiging voor de geboorte van een kind. Dit wordt beschouwd als een mooie handeling en is een ‘soenna’ binnen de Islam.

What is een Sukr Qurban?

Het offer dat een persoon brengt om zijn dankbaarheid aan Allah te betuigen voor de zegeningen waar hij over beschikt. Het brengen van een shukr offer na een mooie gebeurtenis of het ontvangen van goed nieuws wordt als ‘moestahab’ gezien.

What is een Sadaqah Qurban?

Het offer dat iemand brengt omwille van Allah om hulp te bieden of zichzelf van ongevallen te behoeden.

Delen