25 december 2021

900 walnoot stekken voor 30 families

In het kader van het Walnootstek Project in Albanië, hebben we 900 stekken met de grond verenigd. Voor het project, die werd gerealiseerd in de periode van 15-20 december 2021, zijn 30 wees families geselecteerd. Hierbij heeft elke familie 30 stekken ontvangen. Met dit project, waarbij 20 walnootbomen op een een terrein van 1000 m2 geplant worden, hopen we dat de families hun eigen inkomsten genereren en zelfvoorzienend zullen leven.

De walnoot stekken, die naar behoren van het regio klimaat geselecteerd worden, geven vanaf het eerste jaar al vruchten. De hoeveelheid vruchten vermeerderen naarmate de bomen groeien. Voor walnootbomen is de maand december de meest ideale maand om in een landklimaat georiënteerde omgeving te overleven. In deze wintermaanden kunnen de fruit stekken voldoende sneeuw water opnemen en zich aan de grond aanpassen. Deze fruit stekken zullen in korte tijd hun vruchten werpen en zodoende bijdragen aan de situatie van behoeftige wees families en de lokale economie.

Landbouwactiviteiten vormen een belangrijk aspect bij de vooruitgang en ontwikkeling van arme landen. Wanneer men naar de structuur van de wereldeconomie kijkt, dan valt het op dat een merendeel van de inwoners van hulpbehoeftige landen in de landbouw sector werkt. Dit indiceert dat de ontwikkeling van deze landen, en dus armoedebestrijding, afhankelijk is van agrarische ontwikkeling. In veel ontwikkelde landen draagt de ontwikkeling van de landbouwsector bij aan het verminderen van inkomensongelijkheid en armoedebestrijding.

Om zowel de familie economie als de lokale economie te stimuleren, zijn agrarische projecten en de ondersteuning van deze van groot belang. IHH Nederland heeft deze verantwoordelijkheid opgenomen door het Walnootstek Project in Albanië te realiseren. Wegens de omstandigheden in de Balkanregio en de hoge economische- en voedingswaarde van de walnoot, hebben we ervoor gekozen om de landbouwsector te stimuleren door  walnotenbomen te planten.

Wij bedanken al onze donateurs die hebben bijgedragen aan deze campagne.

Delen