22 oktober 2021

400 Somaliërs hebben het daglicht gezien!

IHH Nederland heeft de cataractprojecten voor dit jaar afgerond. In de hoofdstad van Somalië, Mogadishu, zijn 400 cataract patiënten in de periode van 14-18 oktober 2021 geopereerd. In behoeftige landen waar behandelmogelijkheden schaars zijn, komt cataract vaker voor. Mensen in deze landen zijn continu in afwachting om gratis behandeld te worden. Hulporganisaties kunnen deze ziekte behandelen door grootschalige operaties te faciliteren. IHH Nederland neemt deze verantwoordelijkheid al 28 jaar op zich, door verschillende gezondheidsprojecten te organiseren om mensen van hun kwalen te verlossen. In recente jaren zijn we actief geweest om voornamelijk in Afrika, maar ook in andere gebieden, cataractoperaties te faciliteren. Middels deze projecten beogen we het daglicht weer toegankelijk te maken voor de meest behoeftigen.

 

Cataract

Het is wetenschappelijk bewezen dat langdurige blootstelling aan UV- straling het risico op cataract verhoogt. Cataract komt in Afrika, waar hoge temperaturen en directe blootstelling aan zonlicht onvermijdelijk is, vaker voor. Wegens een tekort aan medische middelen en armoede kunnen miljoenen mensen niet geopereerd worden en verduren hun leven in afhankelijkheid van anderen. Volgens de door het WGO (Wereldgezondheidsorganisatie) verstrekte cijfers bevinden zich momenteel op de wereld 2,2 miljard miljoen mensen met een oogaandoening. Van dit aantal heeft 65,2 miljoen te kampen met de cataract ziekte.

Delen