14 januari 2021

2020 weesrapport

Geachte donateurs,

De ‘Jaarlijkse Wees Rapporten 2020’ hebben we op de post gedaan. Wij danken u hartelijk voor uw steun aan de weeskinderen.

Iedereen die een wees sponsor is geworden in de periode voor oktober 2020, heeft een rapport toegezonden gekregen. Degenen die zich na oktober hebben aangemeld zullen de jaarlijkse rapporten in januari 2022 ontvangen.

In de rapporten kunt u behoeftes van weeskinderen teruglezen. Donateurs die hierbij extra willen helpen kunnen eenvoudig een eenmalige bedrag doneren op ons rekeningnummer o.v.v. het weeskind code en de (specifieke) behoefte. Een eenmalige online donatie via onze website met dezelfde omschrijving is ook mogelijk.  

De extra donaties worden in de 2e week van maart aan de weeskinderen overhandigd.

Als IHH Nederland verlenen wij momenteel dankzij uw structurele steun hulp aan 3154 weeskinderen. Hiermee bezorgen wij 3154 kwetsbare weeskinderen een glimlach. Wat een voldoening voor u om hieraan te mogen bijdragen..!

Delen