18 februari 2021

2020 Financieel Rapport

Als Internationale Humanitaire Hulporganisatie Nederland hebben we in het jaar 2020 op het gebied van voedsel-, water-, weeskinderen-, gezondheidszorg-, onderwijs-, qurban-, sociale steun-, landbouw- en veeteelt in 31 landen projecten gerealiseerd met een hulpopbrengst van € 9.055.208,-. Meer dan 2 miljoen arme mensen hebben geprofiteerd van deze hulpprojecten. Wij danken u van harte voor uw vertrouwen in IHH Nederland. U kunt ons financieel rapport 2020 in de bijlage bekijken. Daarnaast zal ons jaarverslag 2020 over enkele maanden op onze website en social media accounts verschijnen.

Delen