1 september 2013

2013 Ramadanhulp programma

In Syrië zijn er al meer dan honderdduizenden mensen omgekomen door de inmiddels al 2 jaar durende burgeroorlog en zijn miljoenen mensen op de vlucht geslagen. Dit heeft als gevolg gehad dat miljoenen mensen met armoede en hongersnood kampen. In Turkije zijn momenteel meer dan vijfhonderdduizend vluchtelingen woonachtig. Deze vluchtelingen bevinden zich over het algemeen in vluchtelingenkampen in het Zuiden van Turkije op de grens met Syrië. De Turkse overheid helpt de vluchtelingen die zich op de vluchtelingenkampen en in tenten bevinden regelmatig. Doch bevinden veel van deze vluchtelingen zich in erbarmelijke omstandigheden en hele kleine huizen/tenten waar ze met een paar gezinnen samenwonen. Deze mensen zijn daarom ook nog steeds hulpbehoevend.

In het zuiden van Turkije, in Kilis, zijn er enorm veel vluchtelingen; ongeveer 25.000 op de vluchtelingenkampen, 2000 in tenten in de buurt en meer dan 50.000 hebben zich verspreid over het centrum en de nabijgelegen dorpen.

Wij als IHH Nederland hebben dit jaar in het kader van het Ramadan voedselproject hulpgoederen uitgedeeld aan deze hulpbehoevende vluchtelingen die zich momenteel in Kilis bevinden. In totaal zijn er 1200 voedselpakketten klaargezet en uitgedeeld. Elk gezin heeft drie pakketten ontvangen, waarvan twee voedselpakketten waren en één pakket met schoonmaakmiddelen.

Dit hulpproject hebben we vlekkeloos gerealiseerd samen met de gouverneur van Kilis, de regionale burgemeesters  en een groepje vrijwilligers die zich hebben ontfermd over de Syrische vluchtelingen.

Wij danken al onze donateurs en in het speciaal de Vrouwen Educatie groep Lalezar voor alle hulp en donaties.

De pakketten die basisbenodigdheden bevatten als rijst, olie, suiker, aardappelen e.d. en feestkleding voor de vrouwen en kinderen bevatten zijn uitgedeeld. 1000 aan de Bengalen en 2500 aan de vluchtelingen uit Arakan. Bovendien is in dit gebied 16 offers geslacht (Shukr, Aqiqa en Adaq) en is het vlees hiervan uitgedeeld.Evenals in heel veel landen hebben wij als IHH Nederland ook in Bangladesh en de vluchtelingenkampen in Bangladesh waar de vluchtelingen uit Arakan verblijven, ons Ramadan voedselproject gerealiseerd.

Osman Paköz die namens IHH Nederland heeft deelgenomen aan dit project heeft ook snoep en ballonnen uitgedeeld aan de kinderen.

In totaal hebben we 2000 voedselpakketten uitgedeeld die basisbenodigdheden bevatten als rijst, pasta, olie, suiker e.d. 1000 pakketten in de Tsjaad en 1000 pakketten in Kameroen.In het kader van de Ramadan voedselproject hebben wij als IHH Nederland, in Kameroen en de Tsjaad (Centraal-Afrika) voedselpakketten uitgedeeld aan de hulpbehoevenden.

Veli Bilge heeft dit namens IHH Nederland gerealiseerd, ook heeft hij ballonnen en snoep uitgedeeld aan de kinderen.

Vrijwilleger heeft dit project namens IHH Nederland gerealiseerd. Naast de voedelpakketten die er zijn uitgedeeld, heeft men ook een bezoek gebracht aan de scholen die door IHH Nederland zijn gerenoveerd.In het kader van het Ramadan voedselproject hebben wij als IHH Nederland in 11 dorpen in Oeganda ons project gerealiseerd en 15 ton aan hulpgoederen uitgedeeld. Aan de arme mensen die in deze dorpen wonen hebben we in totaal 600 voedselpakketten uitgedeeld, die elk 25kg. wogen. De pakketten bevatten basisbenodigdheden als suiker, rijst, olie, maïsmeel e.d.

Net als elk jaar zetten wij als IHH Nederland ook dit jaar tijdens de Ramadan onze hulpprojecten voort. We hebben voedselpakketten uitgedeeld in een van de armste landen op de wereld die zich bevindt in West-Afrika, Gambia.

Aan de 200 arme gezinnen in Gambia hebben we voedselpakketten uitgedeeld die 25kg. rijst, 10kg. suiker en 5 kg. olie bevatten. Elk pakket was 40kg. en alles bijelkaar hebben we 8 ton aan goederen uitgedeeld. Bovendien zijn er voor 200 kinderen kleren gekocht voor het feest. Aan het project die we samen met onze partnerorganisatie Cemiyetul Hayr hebben gerealiseerd  heeft namens IHH Nederland  Murat Kurt deelgenomen.

Wij als IHH Nederland hebben ons ten doel gesteld om slachtoffers, weeskinderen, arme mensen en alle hulpbehoevenden bij te staan en hen een helpende hand te bieden. Daarom organiseren en realiseren wij meerdere hulpprojecten. Net als elk jaar hebben we ook dit jaar tijdens de Ramadan in heel veel arme landen aan tienduizenden hulpbehoevenden  Ramadan voedselpakketten uitgedeeld. In het kader van het Ramadan voedselproject hebben we in Kirgizië, een van de armste landen van Centraal-Azië, 500 voedselpakketten uitgedeeld. Deze voedselpakketten wogen 14 kg. en bevatten basisbenodigdheden aan voedsel, zoals; meel, suiker, olie e.d.. Ook hebben we tijdens het realiseren van dit project een bezoek gebracht aan de bejaardentehuis, gehandicapten en de vereniging voor blinden en hebben we er voedselpakketten uitgedeeld aan de hulpbehoevenden.Wij, als IHH Nederland, hebben in het kader van het Ramadan voedselproject 2013 aan 200 hulpbehoevende en arme gezinnen in Gaza (Palestina) voedselpakketten uitgedeeld. Deze 30kg wegende voedselpakketten bevatten olie, thee, pasta, rijst, meel, bonen e.d. basisbenodigdheden.

Bovendien hebben we middels een iftarprogramma die we hebben georganiseerd voor 300 mensen, genoten van het samenzijn met onze Kirgizische broeders. Ook hebben we de openingsceremonie gedaan van de weeshuis die er al twee jaar wordt gerenoveerd met ons hulp. Als deze weeshuis helemaal af is, kunnen er 200 weeskinderen ondergebracht worden. Tijdens deze heilige maand Ramadan, hebben we met jullie donaties wederom bruggen van liefde en saamhorigheid gebouwd tussen onze broeders/zuster in het verre oosten. Jullie krijgen de hartelijke groeten en smeekbedes van onze broeders/zusters, die jullie helpen met jullie donaties, uit deze verre landen.

Delen