15 november 2013

2013 Qurban/Offer programma

Als IHH Nederland hebben wij, zoals elk jaar ook in 2013 uw offers aan de door ons vooraf vastgestelde armen in verschillende landen uitgedeeld. De vrijwilligers van IHH Nederland hebben  duizenden offers geofferd en het vlees daarvan uitgedeeld aan honderdduizenden behoeftige mensen.

Wij als IHH Nederland zijn in het kader van het offerproject 2013 ook in het land geweest wat ook wel de openlucht gevangenis wordt genoemd; Palestina. Het land dat een embargo is opgelegd. Het vlees van de offers hebben we in Gaza uitgedeeld.

Evenals in vele andere landen, realiseren we ook in Gaza ons weesproject. We zorgen er maandelijks voor dat honderden weeskinderen in Gaza worden gefinancierd door vrijgevige mensen uit Nederland.

Bovendien zorgen we er elk jaar weer tijdens de Ramadan en offerfeest voor dat deze weeskinderen Ramadan voedselpakketten ontvangen en vlees ontvangen tijdens het offerfeest. Op deze manier beleven deze kinderen op zijn minst de feesten als een ware feest.

Wij willen u bedanken voor de offers die u heeft gedoneerd aan deze mensen. In het kader van het offerproject 2013 hebben we aan de arme bevolking en de weeskinderen waar u voor zorgt in Palestina, het vlees van de offers uitgedeeld. Moge Allah u donaties accepteren.

Persoonlijk ben ik voor het eerst in Oeganda geweest en heb ik gezien dat er miljoenen arme mensen vechten tegen honger en armoede. Je beseft hoe belangrijk en waardevol de hulp is die je er brengt, als je ziet dat mensen uren lang in de rij staan voor een stukje vlees en/of snoep. Het zien van de blijdschap van de mensen als ze een stuk vlees ontvangen is al het moeite waard geweest. Als je ziet dat ze blij zijn met elke beetje die ze krijgen besef je hoe oneerlijk en onredelijk wij zijn als we hier in het rijke Westen onterecht kieskeurig zijn en van tijd tot tijd onze kinderen smeken om hun bord leeg te eten. Ondanks het feit dat we alles hebben en krijgen wat ons hartje begeert, nemen we niet genoegen met wat we hebben/krijgen en willen we steeds meer. Terwijl deze mensen al het beetje wat ze krijgen met liefde omarmen en genoegen nemen. Je realiseert je waarom Allah het de mensen die het goed hebben heeft verplicht om een deel van hun bezit te delen met de arme en hulpbehoevende mensen, én het nut en doel van de offerfeest dringt beter tot je door.“Godzijdank, hebben we het offerproject in Oeganda volgens plan gerealiseerd. Oeganda is een land met 30miljoen inwoners, veel groen en is misschien wel een van de meest vruchtbare landen van Afrika. Toch behoort het jammergenoeg ook tot een van de arme landen van Afrika. Wij, als vertegenwoordigers van IHH Nederland, hebben hier de 371 offers van onze donateurs met takbir’s en smeekbedes geslacht en uitgedeeld.

Toen we bij elke dorp waar we langs zijn geweest zagen dat er niemand was die een offer kon brengen, omdat ze gewoonweg het vermogen niet hebben, werden we nog blijer en gelukkiger dat we de offers van onze donateurs hierheen hebben gebracht. De offers zijn een brug geweest tussen onze donateurs en de hulpbehoevende mensen. Al met al heeft het offerfeest dit jaar wederom zijn doel bereikt en hebben de offers ervoor gezorgd dat we een stap dichter bij Onze Schepper, maar ook een stap dichterbij de mensheid staan. Moge Allah de offers en gebeden van al onze donateurs accepteren.”

Ahmet Boz

Ondanks dat onze vrijwilligers de eerste dag van het offerfeest al in Somalië waren, hebben ze pas de tweede dag van het offerfeest kunnen beginnen met het offeren van de dieren vanwege een vol programma en de onveiligheid in het gebied. Zij vertellen het volgende:Wij als IHH Nederland brengen ieder jaar weer hulp naar het armste en onveilige land van Afrika, Somalië. Ook dit jaar hebben we wederom een offerproject georganiseerd in Somalië, die is verwezenlijkt door Ali Tahir en Ilhami Deniz.

“Op de tweede dag van het offerfeest zijn we onder het escort van bewapende beveiligers, aangekomen in AFGOYE (Lower Shabelle Region), een gebied 30km in het zuiden van Mogadishu. Het heeft een uur geduurd voor we aankwamen in het gebied waar we zouden offeren.

Aangekomen in het gebied dat voor ons en de Indonesische hulporganisaties waren klaargemaakt, zagen we dat de slagers er al waren en de offers al klaar waren gezet.

Nadat we onze posters hadden opgehangen begonnen we meteen met het offeren van de dieren en hebben we in eerste instantie 46 runderen geslacht. De offers die geslacht waren werden meteen verder bewerkt en het vlees werd verdeeld in stukjes van 3-8 kg en opgehangen aan een haak.

Naarmate wij vorderden en steeds meer offers slachtten, stapelde het vlees op de haakjes zich op. Het vlees dat werd verzameld werd geladen in twee vrachtwagens en een van onze IHH vrijwilliger ging samen met de beveiliging naar de twee dorpen in de buurt om het vlees uit te delen aan de hulpbehoevenden. Ook werd het vlees uitgedeeld aan 20 weeskinderen, samen met snoep.

Ondertussen was onze andere vrijwilliger nog steeds bezig met het offeren van de offers en hielden we continu bij hoeveel offers we hadden geslacht, opdat we er niet te weinig hadden geslacht. Het vlees werd meteen geladen in de vrachtwagens en uitgedeeld. De laatste vijf offers die werden geslacht, is uitgedeeld aan het volk die zich op het terrein had verzameld. Nadat we klaar waren met het slachten en uitdelen van de offers keerden we terug naar Mogadishu.

Wij als IHH Nederland hebben in Somalië in totaal 126 runderen geofferd van 882 mensen die hun offer hebben gedoneerd. Het vlees van deze offers is uitgedeeld aan, met name de weeskinderen uit de nabijgelegen dorpen en de vluchtelingen die wonen in die drie dorpen. In totaal hebben 5290 gezinnen vlees gekregen.

Wij als vrijwilligers van IHH Nederland zijn met een gerust hart teruggekeerd naar Nederland, omdat het programma vlekkeloos is verlopen. De Somalische bevolking doet u de groeten.”

Deze vluchtelingen leven vooral in het zuiden van Turkije, grenzend aan Syrië, in container wijken en tenten. De Turkse regering biedt regelmatig hulp aan deze vluchtelingen.Door burgeroorlogen die ruim drie jaar hebben geduurd in Syrië, zijn er honderd duizenden mensen om het leven gekomen. Miljoenen inwoners gevlucht naar diverse streken en landen. Momenteel lijden miljoenen mensen door deze omstandigheden honger en leven ze in hartverscheurende omstandigheden. Turkije telt meer dan 500.000 Syrische vluchtelingen.

Echter, is er meer vraag om de omstandigheden voor deze mensen te optimaliseren.

Kilis, een stad in het zuiden van Turkije, is nu een vluchtelingenkamp met vluchtelingen verspreid over ruim 25.000 plaatsen in container wijken, 2.000 tenten en meer dan 50.000 ruimtes verspreid in dorpen.

IHH Nederland heeft dit jaar in Kilis een offer feest georganiseerd. Het vlees is verdeeld onder de Syrische vluchtelingen die het moeilijk hebben binnen de omstandigheden. Het vlees is aan ruim 250 families uitgedeeld.

Bij de realisatie van de organisatie voor de Syrische vluchtelingen is samengewerkt met een lokale stichting genaamd Ensar Hulp Vrijwilligers. Door dit partnerschap is de bereiding van de offerfeest succesvol gerealiseerd.

Inwoners, strevend naar vrede en gerechtigheid. Inwoners, levend in onwetendheid van vrede.Het land waar afgelopen dertig jaar voortdurend oorlog wordt gevoerd; Afghanistan.
Het land waar men wordt geboren en getogen binnen een oorlogsomgeving.

Een land met tekorten, ziektes, kwalen, wezen en invalide veteranen. Het ontbreken van een regering, innovaties, gerechtigheid en vertrouwen.

Deze situatie beschrijving is een schets van de omstandigheden die momenteel aanwezig zijn in Afghanistan.

Echter, dit land telt ondanks de slechte omstandigheden miljoenen inwoners.
Deze mensen worstelen en vergen energie om in leven te kunnen blijven, door tekorten als eerste levensbehoeften te eigenen. IHH Nederland helpt ze hierbij.

Zo heeft IHH Nederland dit jaar het meest arme gebied van Azië, Mezar-i Serif in Afghanistan, geholpen aan de hand van een offer ceremonie. Door het vlees te verdelen over de bevolking, is er een gebaar waargemaakt tussen de Europese en Aziatische broeders in vorm van gebeden en bedanken.

Bovendien is er de opening van een gezondheidscentrum tot stand gebracht, in samenwerking met Stichting Toekomst Afghanistan. De bijdrage van families in Europa, die weeskinderen financieel hulp bieden, is waargemaakt.

Deze weeskinderen hebben een feestdag mee kunnen maken met glimlachen op hun gezichten, in plaats van pijn en verdriet.

Kameroen, het land dat iets meer grondgebied heeft dan Turkije, heeft 20miljoen inwoners en is een van de arme landen in centraal-Afrika. De inwoners houden zich over het algemeen bezig met landbouw.Murat Kurt en Nihat Aktaşlı zijn in het kader van het offerproject in  de Tsjaad en Kameroen geweest. In het kader van de programma’s die zijn verwezenlijkt tussen 12 en 18 september 2013, is het vlees van de offers die we hebben geslacht uitgedeeld in beide landen. Bovendien zijn er 150 voedselpakketten uitgedeeld aan de hulpbehoevenden en zijn de openingsceremonies gedaan van de waterputten die onze donateurs er hebben gefinancierd.

Voor de hulpbehoevenden in de stad Kousseri(Kameroen, die zich op de grens met de Tsjaad bevindt) en de omgeving, zijn er van 364 mensen hun offers uitgedeeld aan duizenden mensen.

Naast het vlees zijn er 150 voedselpakketten uitgedeeld, die rijst, olie, suiker en andere basisbenodigdheden bevatten.

Ook is in Kameroen de openingsceremonie van 3 waterputten gedaan.

De Tsjaad is een 1,5 keer zo groot land als Turkije, met een groot woestijngebied en 11 miljoen inwoners. Ook de Tsjaad is een arm land in centraal-Afrika. In dit land hebben wij als IHH Nederland van 350 mensen hun offers geslacht en is het vlees uitgedeeld aan duizenden weeskinderen en hulpbehoevenden. Ook is er een bezoek gebracht aan een weeshuis en is de openingsceremonie geweest van 3 waterputten. De waterputten in sommige dorpen hebben we heel moeilijk kunnen bereiken, omdat er geen wegen waren.

Bovendien hebben duizenden kinderen snoep en ballonnen cadeau gekregen. Overal leven de kinderen in hun eigen kinderlijke wereld. De vreugde kreten van de kinderen en de blijdschap in hun gezicht, nadat ze de ballonnen en snoep ontvingen, was het zien waard.

In het kader van de projecten die in beide landen zijn gerealiseerd, is er van 714 mensen hun offers uitgedeeld aan ongeveer 10.000 hulpbehoevenden.

De republiek Gambia ligt in Afrika en is qua oppervlakte het kleinste land van het grote continent.

Volgens een schatting in 2013 telt Gambia ruim 1,8 miljoen inwoners. Met een bevolkingdichtheid van 120 inwoners per vierkante kilometer is Gambia één van de dichtstbevolkte gebieden in Afrika.  85% van de bevolking is Moslim, 8% is Christelijk, de rest behoren tot andere godsdiensten.Het land bestaat uit een smalle strook langs de Gambia-rivier en is aan 3 zijden omgeven door Senegal. De west zijde van Gambia grenst aan de Atlantische oceaan. Gambia is zo’n 250 kilometer lang en slechts enige tientallen kilometers breed. Banjul is de hoofdstad van Gambia en ligt op een eiland.

Gambia heeft weinig tot geen industrie en geen natuurlijke grondstoffen. De economie van Gambia berust voornamelijk op de landbouw en veeteelt. Dit is een reden waarom de meerderheid van de bevolking in armoede leeft.

Gambia deelt het lot met veel andere Afrikaanse landen, en is eeuwenland uitgebuit. In Gambia heeft de slavernij een belangrijke rol gespeeld. Vanuit dit land zijn heel wat slaven naar onder andere Amerika overgebracht. Langs de rivier is de geschiedenis hiervan nog duidelijk waarneembaar. er zijn enkele slavenhuizen te vinden en James-eiland heeft een belangrijke rol in het geheel gespeeld.

Ook dit jaar heeft de IHH Nederland tijdens het offerfeest de helpende hand geboden aan de hulpbehoevenden in  Gambia.

De vrijwilliger Murat Öktener is afgereisd naar Gambia om 350 donateurs hun offers te brengen. Het vlees van deze offers is uitgedeeld aan honderden gezinnen, die zijn geïdentificeerd door lokale hulporganisaties.

Ook de kinderen zijn we tijdens deze offerfeest niet vergeten: In totaal zijn 350 kinderen blij gemaakt met een t-shirt, broek en slipper (voor de meisjes waren er jurkjes). En zonder snoep geen feest: honderden lollies en ballonnen zijn uitgedeeld aan de kinderen.

Dankzij de offers van onze donateurs hebben we de ware vreugde en betekenis van het offerfeest kunnen delen met onze broeders en zusters in Gambia.

Moge Allah uw offers en voornemens accepteren.

Na een lange rit en enigszins vermoeid ben ik om 01:00 uur in de nacht aangekomen in Sathkira. Daar aangekomen werd ik hartelijk ontvangen door onze 50 weeskinderen. Het was een zeer emotionele ontmoeting met onze weeskinderen. Zij waren heel erg blij met de komst van een vertegenwoordiger van de IHH Nederland. Ik heb de cadeautjes die ik bij me heb meegenomen aan de kinderen uitgedeeld. Na met elkaar kennisgemaakt en gesproken te hebben. werd het algauw 03.00 uur. Na een korte rust ben ik vroeg in de ochtend met de vrijwilliger van de partnerorganisatie achter op de brommer de waterpompen die door onze donateurs zijn gefinancierd, geïnspecteerd.Voor de coördinatie van het qurban project ben ik als vrijwilliger van IHH Nederland naar Bangladesh gereisd. Na een lange reis vanaf Amsterdam via Istanbul ben ik twee dagen voor het offerfeest geland in Dhaka. De vertegenwoordigers van de partnerorganisatie Al Amanah verwelkomden mij waarna wij naar verblijflocatie zijn gegaan. Na een overleg over de organisatie en uitvoering van de werkzaamheden rondom het offerfeest is mijn lange rit naar het gebied Sathkira begonnen. De reis van 400 kilometer die 11 uur duurde voerde langs dorpen, bossen en rijstvelden.

Na het gebed van het offerfeest ben ik samen met de vrijwilliger van de partnerorganisatie naar verschillende dorpen gereisd voor de realisatie van de offers en het uitdelen van de vlees daarvan aan de armen in de bezochte dorpen. Na het inspecteren van  de offerdieren of zij voldoen aan de religieuze voorschriften voor qurban en de messen van de slagers, is de vlees van de offerdieren in plastic tassen uitgedeeld aan armen die in eerder stadium door de partnerorganisatie zijn geïnventariseerd. Elk tas bevatte 3 kilo vlees.

Het was voor mij een emotionele en een zeer indrukwekkende gebeurtenis om dit werk te mogen doen. Namens het bestuur van de IHH Nederland dank ik onze donateurs voor hun giften tijdens het offerfeest. U heeft duizenden arme mensen blij gemaakt met uw donaties.

Furkan Yuksel

Vrijwilliger van de IHH Nederland.

Het vlees van de dieren is verpakt in plastice tassen en is een deel daarvan uitgedeeld aan mensen die terplekke aanwezig waren. Deze mensen zijn in eerder stadium door onze partnerorganisatie geïnventariseerd en is er een namenlijst van hen opgesteld. Daarna heeft het team van de IHH Nederland mensen thuis bezocht en het vlees aan hen uitgedeeld.Het team vrijwilligers van de IHH Nederland heeft na een lange reis het vluchtelingenkamp voor vluchtelingen uit Arakan bereikt. In het vluchtelingenkamp in het grensgebied van Bangladesh met Myanmar, verblijven tienduizenden vluchtelingen uit Arakan. Een deel van deze mensen worden opgevangen door de VN maar een groot deel van hen is verstoken van elk vorm van hulp. Er is structureel gebrek aan schoondrinkwater, voedsel en het ontbreekt hen aan gezondheidszorg. De vluchtelingen leven onder onmenselijke omstandigheden en mogen zij zich niet mengen onder de bevolking van Bangladesh. Ook kunnen zij niet terug naar hun land van herkomst omdat daar Hindoegeweld tegen Moslims gaande is. Het team van IHH Nederland is in de nacht voor het offerfeest aangekomen in het kamp. De volgende ochtend zijn de offerdieren van onze donateurs geïnspecteerd of zij voldoen aan de religieuze voorschriften. Vervolgens zijn de messen van de slagers en andere relevante zaken  gecontroleerd. Na het treffen van de noodzakelijke voorbereidingen zijn de namen van onze donateurs gelezen en is daar video opnamen van gemaakt. Daarna is men overgegaan tot het uitvoeren van de offerwerkzaamheden.

Het team heeft zijn qurban werkzaamheden in het vluchtelingenkamp succesvol afgerond en zijn via Cockbazaar, Chittacong, Dhaka, Istanbul naar Amsterdam teruggereisd. Het bestuur van IHH Nederland dankt alle donateurs van harte voor hun vertrouwen in onze organisatie. Zij hebben met hun qurbandonatie duizenden mensen die een keer per jaar vlees (kunnen) eten van vlees voorzien.

Selami Yuksel

Vrijwilliger van de IHH Nederland

Delen