25 november 2012

2012 Qurban/Offer programma

Wederom hebben wij, als IHH Nederland, een offerproject gerealiseerd in het Oosten van Afrika, Somali√ę; het land waar zich al jaren burgeroorlogen afspelen en er mensen doodgaan door de hongersnood die er heerst vanwege de droogste seizoenen van de afgelopen 60 jaar. In totaal hebben we offers gebracht van 686 mensen en is het vlees hiervan uitgedeeld aan de arme bevolking. Dankzij onze donateurs die via IHH Nederland hun offer hebben gedoneerd aan de Somali√ęrs hebben we tijdens het offerfeest heel veel Somali√ęrs blij kunnen maken.

Turan K√∂rońülu, die namens IHH Nederland naar Somali√ę is gegaan, vertelt zijn bevindingen:

“Op het vliegveld zijn we ontvangen door beveiligers die half in uniform en half als burger gekleed waren. We vertrokken vanuit het vliegveld en vorderden in Mogadishu op een weg die gedeeltelijk uit asfalt en gedeeltelijk uit aarde bestond. De betonnen muren van de gebouwen waar we langs reden waren doorboord door kogels en mortierwapens.

Naarmate we Cesire naderden zagen we dat de armoede toenam. We zagen veel olijfbomen langs de weg. De mensen hadden zich genoodzaakt gevestigd onder de bomen. Na een tijdje naderden we een ijzeren deur die was omringd door hoge muren. De soldaten openden de deur zodra ze het seintje hoorden. Binnen aangekomen zagen we dat er verschillende dieren waren.

We spraken af dat we de volgende dag na het Eid-gebed (feestgebed) zouden beginnen met het slachten van de dieren en namen vervolgens afscheid en stapten weer in de auto‚Äôs die werden ge√ęscorteerd door beveiligers.

Tijdens de rit kwamen we tenten, sociale voorzieningen, e.d. tegen die waren opgezet door de Turkse gemeenschap. ńįn de moskee die zich bevond in het industriegebied hebben we vervolgens ons Eid-gebed gebeden en zijn we daarna vertrokken om, zoals beloofd, de offers te slachten. Aangekomen op het terrein zagen we dat de dieren al waren klaargezet en dat er een grote put was gegraven voor het afval. Nadat we de dieren hadden geslacht en het vlees aan het verdelen waren in onze IHH tassen om het vervolgens uit te delen zag ik een timide vrouw heel voorzichtig snijden in het rumen die we hadden weg gegooid om de milt eraf te krijgen. Blijkbaar nam ze daar al genoegen mee.. Ik vertelde haar dat ze dat moest laten en dat ze het stukje vlees kon meenemen die ze wilde, nadat ze ook een stukje vlees van de anderen had gekregen ging ze weg.

We waren tot in de middag bezig met het slachten en verdelen van het vlees. Vervolgens laadden we de tassen in een vrachtwagen en vertrokken om het vrijdaggebed te verrichten. Onderweg kwamen we in een dorp van Cesire. Het was heel duidelijk dat deze dorp behoorlijk arm was, daar aangekomen gingen we rechtstreeks naar het plein van de moskee.

Na het vrijdaggebed verzamelden de vrouwen en kinderen uit het dorp zich op de binnenplaats van de moskee. We gaven de kinderen snoep en deelden de tassen met vlees uit aan de vrouwen en mensen die uit de moskee kwamen. Het was zo mooi en onbeschrijfelijk om te zien dat iedereen netjes in de rij stond en genoegen nam met wat hij/zij kreeg..

Wij zijn blij als wij hun lijden een beetje hebben kunnen verminderen. Allah zegene diegene die dit mogelijk hebben gemaakt. Vervolgens hebben we de resterende offers geslacht en uitgedeeld.‚ÄĚ

Moge Allah dit accepteren.

“Twee dagen voor het offerfeest zijn we vertrokken vanuit de hoofdstad Islamabad richting het gebied waar de offers geslacht zouden worden. Om het gebied te bereiken moesten we vanuit Islamabad 12 uur lang reizen met de auto. We bereikten het dorp Sarki, in de stad Muzaffargarh. Dit is één van de dorpen die de meeste schade heeft opgelopen door de overstroming. De overstroming heeft hier heel veel schade gebracht aan de wegen, huizen en velden. Naarmate we dit dorp naderden realiseerden we ons ook dat het echt moeilijk is om dit dorp te bereiken. Het heeft nota bene twee uur geduurd voordat we een afstand van 30 kilometer hadden afgelegd.IHH Nederland heeft betreffende het offerproject 2012 uw offers geslacht en uitgedeeld in Pakistan. Vrijwilliger, die namens IHH hierheen is gegaan vertelt zijn bevindingen:

Een dag voor het feest hebben we aan ruim 300 studenten in dit dorp (Sarki) schoolspullen uitgedeeld. We hebben tassen, etuis, schriften, schrijfgerei en gummen uitgedeeld aan deze kinderen. Het is de moeite zeker waard geweest; de glimlach die verscheen op hun gezichten was onbeschrijfelijk.. Het dorp Sarki en het gebied eromheen is op dit moment het meest hulpbehoevend gebied in Pakistan. De financi√ęle situatie en leefomstandigheden van deze mensen is ver onder de maat van de rest van het land. Daarom zijn wij ook erg blij dat wij ons hulp zullen en kunnen bieden in dit gebied. Na de hulp aan de studenten hebben we de openingsceremonie van onze 4 waterputten gehad. Ook onderweg zijn we heel veel waterputten tegen gekomen die zijn gefinancierd door de donateurs van IHH Nederland, daarom zijn wij blij dat we zulke gevoelige liefdadige donateurs hebben waar wij trots op zijn!

Op de eerste dag van het feest zijn we vroeg opgestaan en vanuit het hotel vertrokken richting het dorp Sarki. Nadat we het Eid-gebed in het dorp hebben gebeden zijn we naar de plek gegaan waar we de offers zouden slachten. In totaal hebben we hier van 224 donateurs hun offers geslacht en uitgedeeld aan onze arme en hulpbehoevende zusters/broeders. De hulp die we hebben geboden is verdeeld onder 903 families; hier hebben ongeveer 4000 broeders/zusters van kunnen genieten.‚ÄĚ

Wij danken u hartelijk voor u hulp.

IHH Nederland heeft, evenals in heel veel andere landen, ook in Uganda het offerproject 2012 gerealiseerd.

Van onze vrijwilligers heeft Ismet Yen deelgenomen aan het offerproject in Uganda en daar geholpen bij het slachten van deze offers. De werkzaamheden, het slachten en uitdelen van de offers, hebben drie dagen geduurd en hebben plaatsgevonden in de gebieden Masaka, Lukaya en Mitala; dit zijn de gebieden waar heel veel arme mensen wonen. De offers zijn geslacht onder begeleiding van Takbir‚Äôs, nadat de namen van de donateurs waren opgelezen. Dit jaar is in Uganda in totaal van 404 mensen hun offer in Uganda geslacht. Het vlees van deze offers is uitgedeeld aan honderden armen die zijn ge√Įdentificeerd door de leiders en imams van de moskee√ęn in deze gebieden. Wij hebben ook de mogelijkheid gehad om de werkzaamheden met betrekking tot het schoolproject, die wij als IHH Nederland daar hebben opgezet, te volgen. Als cadeau voor het feest hebben de kinderen ballonnen en snoep gekregen. De moslims in het gebied die het vlees van de offers kregen uitgedeeld hebben met zijn allen smeekbeden gedaan voor onze donateurs.

Onze ervaren partnerorganisatie Hear Uganda heeft zijn volledige medewerking geleverd.

De slechte omstandigheden wat betreft onderdak doen soms denken aan de prehistorie; toen de mensen in grotten leefden. De hongersnood en gezondheidsproblemen eisen hun tol en kosten veel mensen hun leven. Wij, als Internationale Humanitaire Hulporganisatie Nederland, die slachtoffers en onderdrukten een helpende hand bieden, weten precies hoe het is gesteld in dit land en zorgen er ieder jaar weer voor dat een deel van ons hulp die we bieden dit land bereikt. Voor ons offerproject in 2012 zijn we wederom in Bangladesh geweest en hebben in dit land van 469 donateurs hun offers hier ‚Äďin Bangladesh- geslacht. Ahmet Boz en Ekrem Delialiońülu (vanuit Belgi√ę) hebben namens IHH Nederland de offers geslacht en uitgedeeld.In Bangladesh, een van de armste landen op de wereld, vechten momenteel meer dan 150miljoen moslims tegen de armoede en verschillende ziekten. In dit land waar de mensen worden geteisterd door armoede en infecties wordt de hoop op een goed leven met de dag minder..

Het brengen van een offer is een vorm van gebed. Door dit te doen delen we wat wat we hebben, maken we anderen blij waardoor wij zelf ook gelukkiger worden, het doel is: goedkeuring van Allah. Om dit te kunnen realiseren hebben jullie, jullie offers via ons daarheen gestuurd en hebben wij er voor gezorgd dat dit daar geslacht en verdeeld werd onder de bevolking. Zij hebben jullie offers ontvangen, en jullie krijgen heel veel groeten en zegeningen terug van hun. Wij willen jullie van harte danken, omdat jullie ervoor hebben gezorgd dat deze hulpbehoevende mensen erg gelukkig zijn geworden door wat jullie met hun hebben gedeeld én dat wij dit mee hebben mogen maken.

 Moge Allah jullie offers en goede daden accepteren.

Vroeg in de Arafa ochtend zijn de slacht werkzaamheden begonnen in hoofdstad Bishkek. Het terrein waar de werkzaamheden uitgevoerd werden  is klaar gemaakt , de schapen  werden gekocht . Er werd gecontroleerd of er juiste aantal was en of ze geschikt zijn om te slachten volgens onze religie. Daarnaast Bezochten wij een weeshuis die door IHH Nederland is opgebouw waarin 100 weeskinderen leven. Op de dag van feest deden we deden eid gebed in de centrum van Bishkek met ruim 250 duizend personen.In the kader van qourban project 2012 namens IHH Nederland, slachten wij uw 170 dieren in  In het armste land van centraal-Azie(Kirgizie).  Wij verdeelden deze  vlees naar ruim 2000 arme families. Vanwege de burgeroorlogen en opstanden in laatste jaren is er helaas geen sprake van stabiliteit in de land en als gevolg van deze is er heel erg intense armoede.

Meteen na eid gebed gingen we naar slacht terrein . Onze partner instelling stichting Centraal-Azie youth foundation had ongeveer 20 slagers en dierenarts geregeld. Alle voorbereidingen zij gereed maar meteen voor het beginnen van slachten las ik de namen van alle donateurs en filantropen voor en hierdoor kreeg ik hun volmacht om hun dieren te slachten. Op eerste dag van de feest slachtten wij alle dieren tot in de avond. Op de tweede dag van de feest bezochten wij de  weeskinderen, de gehandicapten verenigingen van zicht,gehoor en mentale retardatie en arme families om  jullie  vlees te verdelen van 3kg per pakje. Op de derde dag van de feest keerden we terug naar Nederland  met alle gerust van het uitvoeren van onze taak en goede wensen van arme mensen.

Met alle donaties en hulpen van jullie hebben wij heel veel arme mensen geholpen en blij gemaakt . Ik dank jullie zeer namens IHH Nederland.

Mensen die gevlucht zijn naar Bangladesh hebben wel gezorgd voor hun levensveiligheid maar dat is helaas niet genoeg om te leven . Er zijn aantal benodigheden om te leven zoals voedsel en onderdak. In de vluchtelingenkampen leven ze in een onwaardig gemaakte nylon hutten van 15-20 vierkante meter. Tien duizenden vluchtelingen zijn gedwongen om in hele kleine ruimtes te leven en mensen wonen letterlijk op elkaar. Omdat er geen infrastructuur is bij de kampen kunnen we helaas niet praten over de schoonheid en hygiene. Daarnaast hebben ze geen inkomen en hierdoor kunnen ze niet zorgen voor hun behoeften. Wij hebben gezien dat ze geen hoop hebben voor toekomst. Het is moeilijk te geloven maar deze mensen zijn overgeleverd naar dood. Vanwege de ondervoeding  en ziektes weten we helaas niet hoeveel sterfgevallen er zijn. Omdat velen van deze kampen illegaal zijn word er geen toestemming gegeven om naar deze kampen te helpen en laten zien naar de wereld. Niemand ziet wat er gebeurt en hoe ze leven.Op dit moment , s`werelds meest achtergestelde, de meest verwaarloosde en vergeten vluchtelingen wonen in de gebieden van Arakan. Als we hun zo noemen, is het zeker niet overdreven om te zeggen. Honderdduizenden Arakaanse moslims vanwege de onderdrukking en marteling zijn gevlucht naar Bangladesh of buurlanden. Echter deze vluchtelingen worden niet geaccepteerd door  de regering van Bangladesh en degenen die gevangen worden, wordt weer teruggestuurd naar Arakan. Ondanks deze afdwingingen van de  regering  van Bangladesh zijn er nu meer dan  400 duizend vluchtelingen gevlucht en gesmokkeld naar Bangladesh.

Als IHH Nederland en samenwerking met partnerstichting in Arakan. Ondanks alle obstakels van Bangladesh troepen slachten wij jullie 490 aandelen en verdeelt over 6 gebieden naar vluchtelingen. Duizenden mensen hebben gebruik gemaakt van deze vlees. Bovendien  bezochten wij 2 kampen waarin we geholpen hebben aan 1000 mensen met  o.a. voedsel , kleding en goederen. Ook op dit gebied hebben we 34 waterputten geopend en gelegenheid gehad om een paar van deze te bezoeken. Kortom als IHH Nederland hebben wij jullie donaties en hulp geleverd aan arakaanse vluchtelingen. Door het uitvoeren van de opdrachten die door jullie worden  gegeven, vinden we onszelf in de blijheid en vrede.

Wij danken jullie zeer voor dat jullie geholpen hebben aan s`werelds meest achtergestelde en onderdrukte geografie.

Uw gemachtigde qoerbanen zijn geslacht in Ogedan Jijiga en in omliggende dorpen. Uw Qoerbanen zijn geslacht in 5 regio`s en verdeeld over  750 arme families.

Een deel van uw qoerbanen zijn geslacht bij een weeshuis waar 50 weeskinderen wonen in Ogedan.  Door jullie qoerban donaties aten de weeskinderen  heel veel vlees en hiervoor hebben ze groeten aan jullie en gebeden hiervoor. De kinderen die vrijwilligers van Ihh zagen zijn heel erg blij geweest en ze zijn zeer dankbaar dat de Nederlandse donateurs hun herinnerd.Voor het slachten van uw Qoerbanen verrichten wij de eidsgebed in de ruimte van overheidsgebouwen waar het zo groot is als drie voetbal velden.  Het gebed was verricht met duizenden mensen en het  was heel rustgevend.  Na het gebed vertrokken wij naar gebieden waar het slacht zal plaats vinden.

Bovendien, gingen wij naar verre dorpen onder de zware omstandigheden voor het slachten van uw qoerbanen. Tijdens het ingaan bij deze dorpen lieten de mensen grote blijheid en liefde zien zodat ze zeer dankbaar geweest en gebeden voor de donateurs uit Nederland.

Naast Qoerban werkzaamheden maakten wij de opening van een school  waar in 3000 kinderen opgeleid kan worden. Tijdens de programma is er lokale en regionale bestuurders aanwezig geweest. Tijdens de programma wordt er interviews gemaakt via de landelijke uitzenders met de ouders van de leerlingen. Ouders  zeiden dat deze school het meeste waardevolle en de mooiste cadeu ter wereld is

Daarnaast bezochten wij 50 weeskinderen en er wordt een voor een aandacht gegeven aan hun. Voor de feest gaven wij verschillende cadeautjes. Door de donateurs uit Nederland kochten wij nieuwe kleren en schoenen voor deze weeskinderen. De kinderen zij heel dankbaar geweest en gebeden voor de donateurs uit Nederland.

Na het succesvolle uitvoeren van onze taken zij we terug gekomen naar Nederland.

De vrijwilligers Murat Kurt en Osman Pakoz organiseerden een programma voor weeskinderen namens IHH Nederland en in deze programma`s maakten zij de betaling van  maandelijks donaties aan ongeveer 450 weeskinderen per hand. Daarnaast verdeelden ze ballonen, snoepjes en speelgoederen aan  deze weeskinderen.Vanwege de offerproject werkzaamheden van IHH Nederland in Gaza, slachtten wij 63 runden. Voor het verdelen van deze vlees hebben wij verschillende programma`s georganiseerd en heel veel arme families en weeskinderen zij aanwezig geweest en verdeeld over deze personen.

De donaties voor arme families werd betaald een dag voor offerfeest en in de feest ochtend. Daarnaast maakten zij de opening van waterzuiveringinstallaties en waterputten in samenwerking met  TC premier TIKA. Ongeveer 25 duizend mensen maken gebruik van deze installaties en waterputten.

Delen