20 september 2009

2009 Ramadan hulp programma

Tussen 3 en 6 september is er voedsel- en kledinghulp verleend aan de arme mensen in de gebieden genaamd Munshigonj. Burigualini&Gabura. Atulia&Padmapukur. Isharipur in Bangladesh. Deze gebieden waren vooraf door onze partnerorganisatie in Bangladesh vastgesteld. De armen waren vooraf vastgesteld en zij hadden bonnen met een nummer gekregen om de goederen op te kunnen halen.

Op zaterdag 5 september is er een bezoek gebracht aan de opening van een weeshuis waarin 50 wezen ondergebracht kunnen worden.

De voorbereiding van de voedselpakketten:

In de nacht van donderdag 3 september ben ik getuige geweest van het voorbereiden van de voedselpakketten door een groep plaatselijke vrijwilligers in het weeshuis te Satkhira. Deze werkzaamheden moesten die nacht voltooid worden, want de pakketten zouden vrijdag 4 september uitgedeeld moeten worden.

Ik heb vastgesteld dat de voedselpakketten goed gecoordineerd, met discipline en netjes ingepakt worden. Ik heb vastgesteld dat de jongeren die dit werk doen, het met liefde doen, het serieus nemen en zich verantwoordelijk voelen.

Verdeling van de voedselpakketten:

Op vrijdag 4 september, ‘s ochtends om 07.00 uur hebben we de eerste voedselpakketten in het weeshuis in Satkhira uitgevoerd. Toen wij met de heer Halilurrahman van onze partnerorganisatie aankwamen bij het weeshuis, zagen we dat er ongeveer 1000 mensen zich daar verzameld hadden en dat zij in de rij stonden voor de pakketten. Na een korte smeekbede en een toespraak is het voedsel toen verdeeld.

Hierna hebben we nog op vier andere plaatsen voedsel verspreid en dezelfde avond hebben wij in het weeshuis in Satkhira 2200 iftar-pakketten uitgedeeld.

De opening van het weeshuis: 

 Op zaterdag 5 september om 13.00 uur werd het weeshuis, wat pas gebouwd was en wat onderdak zal bieden aan 50 kinderen geopend. Het openingsprogramma van het weeshuis in de stad Gazipur werd bijgewoond door de burgemeester van Gazipur en andere plaatselijke genodigden. Daarnaast waren er ongeveer 25 kinderen die deelnamen aan het openingsprogramma.

Na korte toespraken van de heer Halilurrahman en Murat Firat en andere autoriteiten werd het programma afgesloten en volgde er een rondleiding door het gebouw.

Evaluatie:  

Volgens de officiele cijfers die wij hebben is er in bovengenoemde gebieden aan totaal 7000 mensen voedsel- en kledingshulp gegeven.

Bij het tot stand komen van deze hulp is er en grote steun geweest van plaatselijke vrijwilligers. Als zij deze werkzaamheden niet hadden gedaan, hadden wij deze hulp niet kunnen bieden en was het niet gelukt. Ook al was er een beetje onduidelijkheid op de eerste plek waar voedsel uitgedeeld werd, het algemene beeld was zeer positief en de vrijwilligers aldaar hebben getoond dat zij dit werk aankunnen en dat zij zich verantwoordelijk voelen.

De situatie van de moslims in Arkan:  

Op de grens van Bangladesh en Birma bevinden zich vier vluchtelingenkampen. In deze kampen wonen vluchtelingen uit Arkan. De zorg voor 25000 van deze vluchtelingen wordt uitgevoerd door de VN (de Verenigde Naties). De algemene secretaris van de Stichting Bangladesh Dost, de heer Ahmet Samir heeft verklaard dat de moslimvluchtelingen in de andere kampen onder zeer moeilijke omstandigheden moeten leven.

De heer Ahmet heeft verteld dat het drinkwater in deze kampen een groot probleem is en dat dit probleem een klein beetje opgelost kan worden met een waterpomp, waarvan de kosten 100 Euro zijn.

Onze broeders in Bangladesh doen de groeten aan alle vrijgevige mensen. Zij hebben op deze manier uitgedrukt hoe moeilijk hun leven daar is: “Dankzij jullie kunnen we tenminste twee keer per jaar, in de Ramadan en met het offerfeest eten tot onze maag vol is.”

De internationale Humanitaire Hulporganisatie IHH gaat door met het blij maken van de mensen in de Ramadan. Aan mensen die het hele jaar door geen enkele dag een warme kop soep te eten krijgen, worden voedselpakketten uitgereikt en op deze manier wordt er een emotionele band gesloten met de mensen. In verschillende delen van de wereld deelt de IHH Ramadanpakketten uit. Hierbij wordt ook het vrienden en broederland Pakistan niet vergeten. In de afgelopen maand Ramadan werd er in het noorden van Pakistan aan hulpbehoevende gezinnen 8500 voedselpakketten uitgedeeld en op deze manier hebben wij aan duizenden Pakistani laten zien dat wij vrienden en broeders van hen zijn.

Huseyin Gunduz en Ekrem Karadeniz van het IHH team Nederland hebben dit project gecoordineerd en de uitvoering lag in handen van onze partnerorganisatie in Pakistan, Stichting Al-Khidmat. De Stichting Al-Khidmat is georganiseerd door heel Pakistan en heeft een professionele werkgroep die zelfs in de verst afgelegen gebieden heeft vastgesteld waar de hulp het hardst nodig is. Op deze manier staat het vast dat de hulp van de donateurs zeker op de plaats van bestemming is aangekomen. De hulpgoederen van IHH zijn voornamelijk uitgedeeld in de dorpen rondom de stad Pesaver in de vlakte van Swat, in het noorden van Pakistan, waar zich veel vluchtelingen bevinden vanwege de binnenlandse oorlog. In de binnenlandse gebieden van Pakistan heeft de IHH 500 voedselpakketten uitgedeeld in de stad Lahor en de rest is allemaal naar de armen in het noorden gegaan. De pakketten zijn uitgedeeld aan de vluchtelingen in de volgende steden en dorpen: Peshaver, Mardan, Swabi, Nowshera, Lakki Marawat en Buner.  De pakketten zijn zo samengesteld dat een gezin in Pakistan een maand kan leven van het voedsel wat er in zit. Deze voedselpakketten bevatten basisproducten als: meel, suiker, plantaardige olie, thee, rijst, linzen, kruiden en zout.

Daarnaast bevinden zich in de voedselpakketten ook de volgende verzorgingsproducten: zeep en tandenborstels. Aan sommige gezinnen, die door de Stichting Al-Khidmat zijn vastgesteld, is ook geld geschonken. De IHH voert naast de spoedhulp ook definitieve projecten uit, waar de mensen ook op de lange termijn iets aan hebben. In dit kader is er in Pakistan een weeshuis genaamd Agosh, waar 50 wezen verblijven bezocht. Aan de wezen is chocola en snoep uitgedeeld en er is een beetje liefde gegeven aan deze kinderen. Ook is er informatie gevraagd aan de leiding van het weeshuis over het onderwijs en de woonomstandigheden van de wezen. Drie kinderen die in het ziekenhuis lagen zijn bezocht en aan hen is geld geschonken.

Wij van IHH hebben onze hulpgoederen aan het vrienden en broederland Pakistan gebracht en we hebben groeten en smeekbeden van de mensen daar voor de donateurs hier meegebracht.

De IHH heeft dit jaar in 20 verschillende landen en gebieden Ramadanpakketten uitgedeeld en heeft hierbij ook de eettafels van de arme gezinnen in Turkije opgefleurd. In Turkije wordt de economische crisis steeds meer voelbaar en grote bevolkingsgroepen worden door de crisis getroffen. Het aantal arme mensen wordt iedere dag meer. Vanwege het toenemen van de armoede, hebben de mensen ook last van psychologische druk en dit heeft zijn invloed op de relaties binnen het gezin en in de samenleving. Echtscheidingen, binnenshuis geweld, zelfmoord en krankzinnigheid vanwege economische problemen toont aan dat de gezondheid van de gemeenschap negatief beinvloed wordt. Om deze redenen is het noodzakelijk dat er serieuze hulp- en ondersteuningsprogramma’s opgezet worden. De IHH heeft al jaren een hulpprogramma voor Turkije en dit jaar werd dit voortgezet door middel van het verspreiden van Ramadanpakketten. De organisatie werd uitgevoerd in samenwerking met de Vereniging Cansuyu en de IHH heeft 3500 voedselpakketten in verschillende steden, te beginnen bij Istanbul en Ankara uitgedeeld aan de arme mensen. Duizenden gezinnen, die al maanden geen behoorlijk eten hadden gehad, konden dankzij dit pakket genieten van een rustige Ramadan. Het feit dat de mensen die ooit vanuit Turkije naar Europa gingen om daar te werken, nu vanuit Europa hulpgoederen sturen naar de arme mensen in hun vaderland, is iets om emotioneel van te worden. Dit is vast wat men verstaat onder vaderlandsliefde…

Tsjetsjenië….. Het land van weduwen en wezen…. Het land van moeders met betraande ogen en bedroefde vaders….. Het lijkt wel of het geen Tsjetsjenië is maar Wezenië….

De IHH, die al jarenlang allerlei hulp biedt aan Tsjetsjenië en die ook hier blijvende projecten als weeshuizen heeft opgezet, heeft in de Ramadan de Tsjetsjeense broeders en zusters niet vergeten en ook de hulp van de islamitische broeders uit Europa naar hen toegebracht.

De IHH heeft met behulp van de vereniging Echo of War, de partnerorganisatie in Tsjetsjenië in dit land 3000 voedselpakketten uitgedeeld. Deze pakketten waren in eerste instantie bedoeld voor de wezen en de oorlogsslachtoffers en zijn verder uitgedeeld aan de arme gezinnen. Een aantal pakketten is ook uitgedeeld met behulp van de Stichting van Slechthorenden en Slechtzienden en de Stichting van de Moeders van Verdwenen en Gestorven Kinderen in Kafkasya. Bij het uitdelen van deze voedselpakketten zijn veel vrijwillige Tsjetsjeense vrouwen betrokken geweest.

Het gebied in het Middenoosten met de meeste ellende, het land Gaza, waar de oorlogen en de tranen maar niet tot een einde komen….

Het is er vaak donker….

Vaak komt er geen water uit de kraan…

En vaak storten de huizen in boven de hoofden van de inwoners van Gaza…

Het land Gaza, waar scholen en ziekenhuizen, die dienstverlenend zijn voor de inwoners als eerst worden gebombardeerd…

De Internationale Humanitaire Hulporganisatie IHH stuurt voortdurend hulp naar Gaza, waar al deze ellende zich voordoet. Er wordt spoed-voedselhulp geboden, maar daarnaast worden er ook lange termijn projecten uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld het bouwen van weeshuizen, het verzorgen van medische hulpgoederen, het aanleggen van waterleiding en het kopen van ambulances.

In het kader van de maand Ramadan heeft de IHH onder de naam “Ramadan Proviand” veel voedsel uitgedeeld in verschillende arme landen in de wereld en ook in Gaza zijn er Ramadanpakketten verspreid. In Gaza zijn de voedselpakketten met daarin houdbare producten met behulp van de partnerorganisatie aldaar aan de arme gezinnen uitgedeeld.

Veel van ons hebben nog nooit van de naam gehoord…

Veel van ons weten niet waar het ligt op de landkaart….

En vaak wordt de naam gebruikt in zinnen als we het hebben over een voorbeeld van een land wat ver is en wat onbekend is….

Ja, we hebben het over Oeganda…

Een van de arme Afrikaanse landen waar arme mensen wonen met een donkere huidskleur…

Jaren, tientallen jaren en eeuwen ver weg van ons, misschien wel met opzet ver weggehouden van ons. Het land met onze zwarte broeders…

Uit het oog betekent ook uit het hart…

Deze broeders, die al jaren uit onze ogen en uit onze harten zijn, zijn opgezocht door de IHH en de IHH zorgt ervoor dat wij weer contact met ze krijgen. IHH gaat over de grenzen zorgt ervoor dat ver weg dicht bij komt en bereikt onze broeders namens ons. Een van deze landen die de IHH ook bereikt is dus Oeganda, waar we het net over hadden.

Wij wilden hen laten voelen dat de maand Ramadan een maand is van elkaar helpen, samen delen en broederschap en daarom heeft de IHH in veel arme landen in de wereld voedselpakketten uitgedeeld met het doel de eettafel van deze arme mensen wat op te fleuren. In de eerste dagen van de Ramadan waren wij in Oeganda en daar hebben we de verdeling van de voedselpakketten uitgevoerd onder begeleiding van de coordinator van de IHH Oost Afrik, Hamed Mugulumadir als gids. De voedselpakketten die ieder gevuld waren met allerlei soorten voedsel en die totaal een gewicht hadden van 22,5 kilo per stuk zijn uitgedeeld aan ongeveer 750 arme gezinnen. Natuurlijk zijn deze hulppakketten niet voldoende, het is maar voldoende voor een klein deel van de armen in deze landen. Maar het is een begin… Eindelijk zijn deze onbereikbare landen waarvan wij dachten dat we er niet naar toe konden gaan, bereikbaar geworden, er is een dialoog opgestart, er worden bruggen gebouwd… Vanaf nu zal het aantal landen en mensen wat de IHH met steun van de donateurs zal bereiken alleen maar toenemen…

De wegen zijn nu eenmaal geopend….

De internationale Humanitaire Hulporganisatie IHH, heeft in de armste gebieden van Kenya

Ramadanpakketten uitgedeeld.

De projectcoordinator van het algemene kantoor van de IHH, Adem Bark en de vertegenwoordiger van de IHH Nederland, Mucahit Batman, zijn in het kader van de Ramadanhulp naar Kenya gegaan. Volgens de informatie die wij van het IHH team kregen, hebben de woordvoerders van de Keniaanse regering verklaard dat het het droogste seizoen was sinds 20 jaar en dat daardoor de beplanting heel veel schade heeft geleden, dat de mensen geen eten konden vinden en dat zelfs de dieren door deze hongersnood en droogte dood gingen. Om deze reden is de droogte uitgeroepen tot natuurramp. De Verenigde Naties en de andere hulporganisaties hebben opgeroepen tot spoedhulp.

Met name inwoners van het platteland leden veel onder deze droogte.

De IHH heeft voedselpakketten uitgedeeld aan  2500 gezinnen die wonen in 11 gebieden en 20 dorpen rondom de stad Garissa in het oosten van Kenya.  De mensen die de voedselpakketten kregen waren hier zeer gelukkig mee. Vooral in het dorp Korasora heeft Muhammed Abdullah, het hoofd van het dorp een zeer emotionele toespraak gehouden. Hij deed veel smeekbedes voor de donateurs. Hij gaf aan dat dit een zegen was van de maand Ramadan en terwijl hij smeekbedes uitsprak voor de donateurs viel het op dat hij tranen in zijn ogen kreeg. De inwoners van het dorp hebben geklaagd dat de onderwijsvoorzieningen in het dorp niet voldoende waren en hebben verzocht om scholen te openen. Het IHH team werd uitgezwaaid door de dorpelingen met applaus.

In de stad Tana River en de gebieden er om heen heeft de IHH 1000 voedselpakketten uitgedeeld aan gezinnen. Hierbij werden de wezen en de studenten niet vergeten. Het IHH team bezocht een weeshuis in de stad Garissa waar 350 weeskinderen wonen en er werd een geldbedrag geschonken. De YMA (Young Muslim Association), die samen met de IHH projecten uitvoert, en die verantwoordelijk is voor het weeshuis, heeft zijn dank uitgesproken naar de donateurs toe voor de hulp. De medewerkers van deze organisaties benadrukten dat de IHH in de behoeften van 50 weeskinderen voorziet en data zij op deze manier een zeer wezenlijke bijdrage levert aan het schoolsucces van deze kinderen. De donateurs werden bedankt dat zij in de Ramadan hun geluk wilden delen met hen en met de weeskinderen en de hoop werd uitgesproken dat er nog meer projecten met de IHH samen uitgevoerd mochten worden.

De scholen die de YMA in het gebied heeft opgericht zijn de meest succesvolle scholen. Deze organisatie heeft in de stad Garissa ook nog een basisschool met 850 leerlingen en een school voor middelbaar onderwijs met 220 leerlingen.

In dit land, waar de droogte zeer groot is, heeft de IHH met het waterputtenproject ook alle aandacht. De IHH heeft tientallen waterputten geopend in de omgeving waar tienduizenden mensen gebruik van maken en waar ook de dieren uit de omgeving van drinken. De waterputten zijn 20 m. tot 80 m. diep, afhankelijk van de plaats waar de put zich bevindt. Het IHH team heeft in deze Ramadan nog 12 putten geopend waar de donateurs hun bijdrage aan hebben geleverd. Ook is er begonnen met de bouw van 20 nieuwe waterputten. Op de geopende waterputten staan borden met daarop de namen van de personen of de instanties die een bijdrage hebben geleverd aan het openen van de put.

De IHH medewerkers spraken hun vreugde uit over het feit dat ze de donaties van de donateurs op de bedoelde plek hadden kunnen afleveren en zij hebben verklaard dat zij hun activiteiten uit zullen breiden.

rmz1 rmz2 rmz3 rmz4 rmz5

Delen