5 november 2009

2009 Qurban/Offerproject

Selami Yüksel, medewerker van IHH Europa is in het kader van de offercampagne 2009 naar het eiland Mindanao van de Filippijnen geweest.

De IHH Europa is ook dit jaar de moslims die op 15.000 km van Europa in Moro wonen niet vergeten.  Zij worden aan de ene kant al jarenlang onderdrukt door een christelijke regering die met twee maten meet en aan de andere kant zijn zij een maand geleden getroffen door een grote overstromingsramp die veel schade heeft aangericht. Ook hebben de moslims in Moro te maken met een binnenlandse oorlog die voor veel armoede zorgt, maar zij proberen hun leven gewoon voort te zetten. Zij hebben het team van IHH met veel gastvrijheid en liefde ontvangen.

 De IHH heeft in de stad Marawi in het gebouw van de partnerorganisatie Het College voor Filippijnse Moslimleerkrachten de voorbereidingen voor de offers en de steun uitgevoerd. Terwijl het team bezig was met de voorbereidingen van de offers, werden aan de andere kant de harten van de leerlingen van de school gestolen door het uitdelen van snoep, pennen en kleine cadeautjes.

Het gebouw, waar islamitische lessen worden gegeven aan meer dan duizend meisjes en waar islamitische leerkrachten en zorgpersoneel wordt opgeleid, ziet er aan de buitenkant uit als een verlaten krot, maar als we binnenkomen, dan zien we hoe de studenten onder zware omstandigheden en met zeer beperkte mogelijkheden onderwijs volgen. Het dak van de school lekt, de klassen zijn vol met water, veel van de ramen zijn stuk en de docenten die op de school werken krijgen een maandsalaris van 14 Euro. Toch zetten de studenten zich volledig in en ronden zij met succes hun studie af. Toen zij zagen dat wij hen, als moslimbroeders niet waren vergeten, maakte hen erg blij en gelukkig. De directrice van het college, die tevens voorzitter is van de partnerorganisatie, Dr. Noralin  vertelde dat zij graag hulp van de Europese moslimbroeders zou krijgen bij het verbeteren van het gebouw en de onderwijsvoorwaarden.

Het team van IHH Europa heeft dit jaar 294 offers geslacht in de Filippijnen. Dit aantal overtreft de doelstelling die vooraf was gesteld.

De offers die u geschonken heeft aan de Internationale Humanitaire Hulporganisatie IHH zijn verzonden naar arme mensen over de hele wereld.

De inwoners van Gaza in Palestina leiden al zolang mensen zich kunnen heugen onder een haast onvergelijkbaar, onrechtvaardig embargo. Terwijl de bevolking moedeloos is geworden van alle aanvallen, hebben zij ook nog met een embargo te maken, waardoor de gemeenschap helemaal aan de dood wordt overgelaten. De Internationale Humanitaire Hulporganisatie IHH heeft opnieuw bewezen dat zij in moeilijke tijden achter de hulpbehoevenden staat door de offers van de donateurs te slachten en uit te delen aan de mensen in Gaza.

De Internationale Humanitaire Hulporganisatie IHH is de arme mensen in Bosnië-Herzegovina dit offerfeest niet vergeten en wij hebben hier met uw donaties duizenden mensen blij kunnen maken.

In Bosnië-Herzegovina, waar niet zo erg lang geleden, in het hart van de beschaving van Europa een onrechtmatige oorlog heeft plaatsgevonden en een volkerenmoord, zijn nog steeds de sporen hiervan te zien. Honderdduizenden mensen hebben nog steeds niet terug kunnen keren naar hun eigen plek, honderdduizenden mensen leven met een handicap vanwege de wonden die zij tijdens de oorlog hebben opgelopen, honderdduizenden vrouwen zijn weduwe geworden en honderdduizenden kinderen zijn wees geworden. Wij van IHH hebben dit jaar de offers van het offerfeest in pakketten gedaan en samen met onze partnerorganisatie Miladi Muslumani aldaar hebben we deze pakketten naar de mensen gebracht en zo ook deze taak tot een goed einde gebracht. IHH steunt Bosnië-Herzegovina al zonder onderbrekingen vanaf de dag de oorlog uitbrak. Ook in de toekomst zullen we hiermee doorgaan.

De Internationale Humanitaire Hulporganisatie IHH is de arme mensen in Bosnië-Herzegovina dit offerfeest niet vergeten en wij hebben hier met uw donaties duizenden mensen blij kunnen maken.

In Bosnië-Herzegovina, waar niet zo erg lang geleden, in het hart van de beschaving van Europa een onrechtmatige oorlog heeft plaatsgevonden en een volkerenmoord, zijn nog steeds de sporen hiervan te zien. Honderdduizenden mensen hebben nog steeds niet terug kunnen keren naar hun eigen plek, honderdduizenden mensen leven met een handicap vanwege de wonden die zij tijdens de oorlog hebben opgelopen, honderdduizenden vrouwen zijn weduwe geworden en honderdduizenden kinderen zijn wees geworden. Wij van IHH hebben dit jaar de offers van het offerfeest in pakketten gedaan en samen met onze partnerorganisatie Miladi Muslumani aldaar hebben we deze pakketten naar de mensen gebracht en zo ook deze taak tot een goed einde gebracht. IHH steunt Bosnië-Herzegovina al zonder onderbrekingen vanaf de dag de oorlog uitbrak. Ook in de toekomst zullen we hiermee doorgaan.

Wij van IHH Nederland hebben 490 offers in het West-Afrikaanse Sierre Leone uitgedeeld aan ongeveer 3000 mensen.

Deze offers zijn geslacht in onderstaande steden en dorpen en uitgedeeld aan de hulpbehoeftige mensen daar. Het grootste deel van de verspreiding van het vlees vond plaats op plekken waar veel arme mensen wonen. Sommige offers zijn geslacht en uitgedeeld in de moskeeen. Bovendien is er vlees uitgedeeld in een moskee waar veel doofstomme mensen komen en in deze zelfde moskee zijn ook de zakaat gelden uitgedeeld.

In het gebied genaamd Kalaba Touwn is vlees uitgedeeld aan jonge en oudere mensen die blind zijn en ook hier is zakaat geld uitgedeeld.

Het verdelen van het vlees van de offers vond plaats in de volgende 17 plaatsen: Makeni, Kamalo, Magburaka, Matotoka, Kono, Bo, Portloko, Kambia, Lungi, Almuhagereen, Ferry Junction, Ojuco Junction, Alen Town, Yams Farm, Waterloo, Alkulafine Mission, Grafton.

De Internationale Humanitaire Hulporganisatie IHH heeft ook offers van u geslacht in Indonesië, het land in het verre oosten van de aardbevingen en de tsunami’s en we zijn op bezoek geweest bij duizenden armoedige gezinnen en hebben zo een persoonlijke band gekregen met deze mensen.  

Indonesië is het grootste islamitische land ter wereld, maar het is ook een land waar vaak natuurrampen zoals tsunami’s en aardbevingen plaatsvinden. Om deze reden leven miljoenen mensen hier op de grens van armoede en honger en leven miljoenen mensen in ongezonde omstandigheden. Als gevolg van al deze rampen zijn er miljoenen kinderen in dit land die als wees moeten leven. Natuurlijk blijft dit niet onopgemerkt aan een hulporganisatie als IHH. IHH heeft dan ook daadwerkelijk na iedere natuurramp in dit land spoedhulp opgezet voor de slachtoffers. Bovendien zijn er ook blijvende projecten opgestart, zoals het bouwen van weeshuizen.

Naar aanleiding van het offerfeest is Önder Ikiz van IHH Europa naar Indonesië gegaan en hij heeft de offers die door onze vrijgevige donateurs zijn geschonken geslacht in de gebieden waar veel schade is geleden vanwege de natuurrampen en heeft het vlees daar verdeeld onder de armen. Ook heeft onze broeder die daar namens IHH was een bezoek gebracht aan het weeshuis, hij heeft de wezen een aai over hun bol gegeven namens de donateurs en verschillende cadeautjes uitgedeeld. Op deze manier hebben veel kinderen die het hele jaar geen vlees hadden gegeten vlees van de offerdieren gekregen en hebben de donateurs smeekbedes ontvangen van deze weeskinderen

krb1krb2 krb3krb4 krb5 krb6

Delen