31 december 2023

Winterhulp campagne 2023

Winterhulp is belangrijk om mensen in nood tijdens koud weer te ondersteunen. Sommige mensen kunnen namelijk moeite ondervinden in het verkrijgen van basisbehoeften zoals onderdak, voedsel en kleding. Winterhulp biedt deze mensen een warm onderdak, kleding en voldoende voedingsondersteuning, waardoor ze de winterperiode op een veiligere en gezondere manier kunnen doorbrengen.

In arme landen zijn de winterse omstandigheden nog uitdagender. Mensen die in deze landen wonen moeten doorgaans elke dag werken om in hun basisbehoeften te voorzien. Tijdens het langdurige winterseizoen verdwijnen veelal werkgelegenheden, vooral in sectoren zoals de landbouw. Deze situatie heeft negatieve invloed op de levensomstandigheden van behoeftige mensen.

In situaties waar zich oorlogen voordoen zijn de leefomstandigheden altijd veel zwaarder. In landen waar de winterse omstandigheden zwaar zijn, vinden er zo nu en dan interne of externe conflicten plaats. In deze arme landen, te midden van conflicten en intense winterse omstandigheden, zijn er aanzienlijk meer leed en ontberingen.

Afghanistan, een van de armste landen ter wereld en een land waar meer dan 40 jaar oorlog woedt, ervaart strenge winterse omstandigheden. Als gevolg hiervan komen in Afghanistan tijdens de strenge wintermaanden humanitaire crisissen voor, met meldingen van sterfgevallen door honger en kou.

Mongolië is een van de armste landen ter wereld waar de winterse omstandigheden langdurig en ernstig zijn. De meerderheid van de bevolking in dit land leeft van de veeteelt. De meeste mensen die op het platteland wonen, verblijven nog steeds in tenten. Mongolië, met zijn uitgestrekte steppes, beoefent voornamelijk kleinschalige veeteelt. De dieren grazen het hele jaar door in de steppes, maar tijdens periodes van zware sneeuwval kunnen ze niet grazen, wat leidt tot veel sterfgevallen. Het Mongoolse volk, van wie het levensonderhoud volledig afhangt van de veeteelt, wordt sterk beïnvloed door deze situatie. Ze hebben dringend brandstof en voedsel nodig om de koude wintermaanden probleemloos te overleven.

Op 6 februari 2023 vond er een grote aardbeving plaats in de zuidoostelijke provincies van Turkije. Tienduizenden huizen werden verwoest of raakten onbewoonbaar. Mensen die in deze huizen woonden, verhuisden eerst naar tenten en later naar containerwoningen. In de meeste getroffen gebieden is het winterseizoen zwaar. Het feit dat de aardbeving in de winter plaatsvond en dat de slachtoffers van de aardbeving nog steeds in containerwoningen moeten wonen tijdens het volgende winterseizoen, benadrukt de noodzaak van winterhulp.

De grote aardbeving die in 2023 Marokko trof heeft vooral de bergachtige gebieden, en de huizen in deze gebieden, in het land zwaar beïnvloed. In de gebieden waar de winterse omstandigheden bitter zijn, hebben de slachtoffers van de aardbeving naast voedsel; noodzakelijkerwijs ook behoefte aan winterhulp.

Daarnaast is er behoefte aan winterhulpprojecten in de oostelijke regio’s van Turkije, de bergachtige gebieden van Libanon, de hooggelegen gebieden van Nepal, de Azad Kashmir-regio van Pakistan en Kirgizië, waar de winterse omstandigheden extreem zijn. Bovendien is er behoefte aan seizoensgebonden winterhulp, in de Rohingya-vluchtelingenkampen in Bangladesh.

 

De organisatie die zich gedurende 30 jaar heeft ingespannen om in de behoeften van behoeftigen te voorzien, heeft in het jaar 2023 in 10 landen: 4759 dekens, 10.059 kledingstukken, 541 ton steenkool en 250 tenten gedistribueerd in het kader van de winterhulp campagne.

Nr Land Budget Dekens Kleding Kool (ton) Tent
1 Afghanistan  €       25.000,00 225 465 18
2 Rohingya  €       10.000,00 550 600
3 Kyrgyzstan  €       15.000,00 100
4 Libanon  €       15.000,00 5000
5 Marokko  €         5.885,00 204 40
6 Mongolië  €       20.000,00 423
7 Nepal  €       15.000,00 1000
8 Pakistan  €       45.000,00 2600
9 Palestina  €       10.000,00 1260
10 Turkey  €       78.400,00 1520 1354 250
Totaal  €    239.285,00 4759 10059 541 250

 

Delen