Sosyal destek projeleri

Yoksulluk, genel olarak tüm ülkelerde bulunan önemli bir sorun olmakla birlikte, azgelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde daha ciddi bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Yoksulluk, sadece açlık ve yetersiz beslenme değil, aynı zamanda giyim, barınma,sağlık, kültür ve diğer insani ihtiyaçların yetersizliği anlamına da gelmektedir.

Halihazırda dünya nüfusunun yaklaşık % 20’si günlük 1 $’ın, % 50’si ise 2 $’ın altında gelirle yaşamlarını sürdürmektedir. Bu rakamlara bakıldığında yoksullukla mücadele konusunda ivedilikle kalıcı ve kalkınmaya yönelik projelerin hayata geçmesi gerekir. Yoksul ülkelerin dinamiklerini de dikkate alarak küçük sermayeler ile kalkınmaya yönelik projeleri uygulamaya koymak en verimli çalışmadır.

Hollanda IHH olarak, son yıllarda sosyal destek projelerimiz kapsamında yoksul ailelerin yaşam standartları iyileştirme konusunda önemli projeler yapmaktayız. Dünyanın değişik coğraflarında yoksul ailelerin barınma standardını iyileştirme konusunda konut yapımı ve ev eşyası yardımı projeleri gerçekleştirmekteyiz. Ayrıca meslek kursları düzenleyerek, kursu bitiren yoksulları küçük sermeyeler ile iş yeri sahibi yapıyoruz. Nüfüs yoğunluğu olan ülke ve şehirlerde yoksullara seyyar satıcı arabalar dağıtarak, kendi geçimlerini idame ettirebilme imkanı sağlıyoruz.

Bir yoksula hergün balık vermek yerine, O’na balık tutmasını öğretmek daha faydalıdır düşüncesiyle hareket ederek bu tür projelerimizi artırarak devam ettireceğiz.