7 september 2023

Broeikas project Balkan

Het broeikas project maakt in het kader van armoedebestrijding een groot verschil. Landbouwactiviteiten blijven beperkt in regio’s waar weinig landbouwgronden zijn en waar het klimaat ongunstig is voor het bewerken van deze landbouwgronden. In zulke situaties biedt het broeikas project een alternatief. Met het gebruik van broeikassen kan het bewerken van landbouwgronden namelijk geoptimaliseerd worden. Bovendien is het met broeikassen ook mogelijk om diverse gewassen te kweken. Zodoende is het gebruik van broeikassen een belangrijke stap om armoede te bestrijden en werkgelegenheden te creëren.

De Balkan regio is over het algemeen gunstig voor landbouwactiviteiten. Zo ook de regio Preševo in Servië. De door de Servische overheid ingevoerde landbouw quota op landbouwproducten belemmert echter de exploitatie van landbouwgronden in deze regio. Hierdoor zijn veel bewoners genoodzaakt om zich te wenden tot alternatieve landbouwactiviteiten, waaronder broeikassen. Mensen die het financieel breed hebben om hun landbouwactiviteiten middels broeikassen voort te zetten, kunnen zorgeloos hun inkomen genereren. De overgrote meerderheid die deze kansen wegens financiële redenen niet kan benutten, is gedwongen om hun leven in armoede voort te zetten.

IHH Nederland analyseert in samenwerking met de partnerorganisatie in Preševo behoeftige families en investeert in de broeikassen voor hun gebruik. Met deze families wordt eerst een overeenkomst gesloten. Volgens de overeenkomsten die met de families gemaakt zijn, zullen de broeikassen optimaal benut worden en zullen zij streven om maximaal te profiteren van de omgevingsstandaarden. Het proces wordt hierbij continu door de partner gecoördineerd. In het kader van dit project profiteren de families niet alleen zelf van de producten, maar verkopen ook het resterende gedeelte om hun inkomen te genereren.

IHH Nederland heeft middels het broeikas project, dat twee jaar geleden werd geïnitieerd, 61 behoeftige families in Preševo geholpen. Volgens onze observaties verdienen deze families maandelijks gemiddeld €200. Met het oog op de economische situatie van het land is dit bedrag een positieve ontwikkeling en een grote bijdrage voor deze families. Dankzij dit mooie initiatief realiseert IHH Nederland een belangrijk project in de Balkan om armoede te verminderen.

Soortgelijke ontwikkelingsprojecten met een klein budget maken het mogelijk om in meer regio’s meer behoeftige mensen te bereiken. Op deze manier is het mogelijk om op de korte termijn armoede te bestrijden. Een zeer belangrijk project dus.

Zolang men goede plannen maakt, is het mogelijk om met kleine bijdragen grote veranderingen teweeg te brengen. Als IHH NL zullen wij deze plannen voortzetten, om grote veranderingen te blijven realiseren.

Delen