5 december 2023

Kyrgyzstan kippenhulp project

Om wereldwijd armoede tegen te gaan is het van groot belang om met kleine investeringen zelfredzaamheid projecten te genereren. Alvorens deze projecten geïmplementeerd worden, dient men zorgvuldig onderzoek te verrichten. Want als deze onderzoeken en kleinschalige proeftrajecten positieve resultaten opleveren, dan kan men de implementatie op grote schaal onverstoord voortzetten.

In essentie is er voor elk project een unieke onderzoeksmethode. Echter dient men doorgaans met de volgende punten rekening te houden:

  • Geografische en klimaat geschiktheid
  • Toereikendheid van personeelszaken
  • Toereikendheid van materiele bronnen
  • Toereikendheid van productmarkten

Kyrgyzstan is een van de armere landen in Centraal Azië en beschikt niet over natuurlijke energiebronnen zoals zijn buurlanden. Een groot deel van de bevolking zet het leven als arbeidsmigranten in Rusland voort. De bevolking die ongeveer 7 miljoen inwoners telt, heeft dan ook een bbp per inwoner van 1200 dollar.

IHH NL realiseert al 12 jaar diverse humanitaire hulpprojecten in Kyrgyzstan, met grote aandacht voor de voedselprojecten. Naar aanleiding van onze veldonderzoeken zijn we tot de conclusie gekomen dat de meerderheid van de families die op het platteland wonen pluimvee houden, in het bijzonder legkippen. Zij hebben daarbij veel ervaring opgedaan, waardoor het voor ons als organisatie vanzelfsprekend was om het kippenfokkerij project in Kyrgyzstan op te zetten.

Het project dat een duurzaam inkomen zal genereren ziet er in essentie als volgt uit:

  • De partnerorganisatie in Kyrgyzstan onderzoekt families die behoeftig zijn en gebruik kunnen maken van dit project. Hierbij is het van groot belang dat de families die zullen deelnemen aan dit project, bekwaam zijn in het verzorgen en onderhouden van de kippen, en dat ze een actieve houding vertonen om zoveel mogelijk te profiteren van de projectresultaten.
  • De behoeftige families die in aanmerking kunnen komen voor dit project dienen daarvoor voldoende ruimte voor de kippenhokken te hebben. Het liefst is deze ruimte naast of rondom hun huis, aangezien de zorg van de kippen discipline vereist.
  • Nadat alle benodigde controles en onderzoeken zijn gerealiseerd, laat de partnerorganisatie de gestandaardiseerde kippenhokken bouwen. Deze modellen zijn gebaseerd op een 2 x 3,5 in totaal 7 vierkante meter grote scharrel hok, en een extern uitloop hok van 6 vierkante meter groot. De kippenhokken worden zodanig van hout gebouwd zodat ze de winter omstandigheden van Kyrgyzstan kunnen standhouden en goed geïsoleerd blijven. Bovendien bevindt zich in elk hok een voerbak van waaruit de kippen makkelijk kunnen eten.

  • Nadat de kippenhokken gebouwd zijn ontvangen de aangewezen families ieder 50 legkippen.
  • De families die deze hulp krijgen worden geregistreerd en gecontroleerd door de partnerorganisatie. Families die geen optimaal resultaat behalen worden geïnformeerd en waar nodig aangesproken.

IHH NL faciliteert alles zelf: van het opzetten van de kippenhokken en de overige kosten, tot aan het leveren van de kippen.

Het adaptatieproces van de kippen in hun nieuwe hok is ongeveer 2 weken. Nadat de kippen zich comfortabel geadapteerd hebben, kan men afhankelijk van het seizoen en de voedingskwaliteit, dagelijks 35 tot 40 eieren van 50 kippen produceren. Dit aantal is voor behoeftige families in Kyrgyzstan van grote waarde. De vrijwilliger die vanuit IHH NL naar Kyrgyzstan is afgereisd om het proces te controleren is getuige van de positieve bijdragen van dit project. Zo heeft de vrijwilliger geobserveerd dat men tegen ruil van deze eieren, 1 kg rijst, 2 liter plantaardige olie en een pak thee van een lokale supermarkt heeft kunnen kopen. Al met al is uit de resultaten van dit project te concluderen dat dit project voor een behoeftige familie in Kyrgyzstan veel profijt met zich zal meebrengen.

De kosten van dit project bedragen in totaal €850, waarvan de kosten van onder andere de 50 legkippen en het kippenhok inbegrepen is. Middels dit kleine project kunnen we het leven van een behoeftige familie groots veranderen, door hen zelfredzaam te maken als het gaat om hun basisbehoeften.

In de afgelopen 4 jaar hebben we met een totaal budget van € 48.500,- aan 58 behoeftige families in Kyrgyzstan het kippenhulp project geïmplementeerd, welke deze families op de langere termijn van een duurzaam inkomen zal voorzien.

Nr Jaar Budget  Aantal families
1 2023  €            15.000,00 18
2 2022  €            16.200,00 18
3 2021  €            10.000,00 12
4 2020  €              7.300,00 10
  Totaal  €            48.500,00 58

 

Delen