Sağlık Projeleri

İnsanların gelir düzeyleri beslenme başta olmak üzere sağlık durumunu etkileyen pek çok faktörle iç içe olduğu bir gerçektir. Bundan dolayı yoksul ülkelerde insanlar açlık ve yoksullukla mücadele ederken, sağlık sorunlarıyla da mücadele etmek zorunda kalmaktadırlar. Bu yönüyle bakıldığında yoksulların herkesten daha fazla sağlık hizmetine ulaşma hakları vardır. Çünkü onlar diğer bireylere göre daha sağlıksız bir hayatta var olmaya çalışıyorlar.

Ekonomik sorunlar nedeniyle dengeli beslenemeyen, sağlıklı konutta yaşayamayan ve temiz çevre imkânı bulamayan bir kişinin hastalanması kaçınılmazdır. İşte bu nedenledir ki bu dünyada her yıl beş yaş altında on milyon çocuk tedavisi mümkün olan hastalıklar nedeniyle ölmektedir.

Sağlık, insanlar için ekmek kadar, su kadar önemlidir. Maddi imkansızlıklar nedeniyle kronik hastalıkların ağrılarıyla yaşamak zorunda kalan yoksulların ağrılarını dindirmek, onların acılarına ortak olmak kuşkusuz en güzel yardımdır.

Hollanda IHH olarak, sağlık projeleri kapsamında bir çok yoksul ülkede, sağlık muayeneleri, ilaç yardımları, katarakt ameliyatları, ağız ve diş bakımı gibi çeşitli projeler yapmaktayız. Bu güzel projelerimizle yoksul insanları hayata tutundurmaya çalışırken, onların yakınlarını da ağır bir yükten kurtarmış oluyoruz.