31 Aralık 2023

2023 Kış Yardımları

Kış yardımları, soğuk havalarda ihtiyaç sahiplerine destek olmak için önemlidir. Çünkü bazı insanlar barınma, yiyecek, giyecek gibi temel ihtiyaçlara erişimde zorluk yaşayabilirler. Kış yardımları, bu insanlara sıcak bir yerde kalabilecekleri, giyinebilecekleri ve yeterli beslenme imkanı sağlar. Bu yardımlar, insanların daha güvende ve sağlıklı bir şekilde kış mevsimini geçirmelerine yardımcı olur.

Yoksul ülkelerde kış şartları çok daha zor geçmektedir. Bu ülkelerde yaşayan insanlar asgari ölçülerde geçimlerini temin etmek için her gün çalışmak zorundadırlar. Uzun süren kış mevsiminde başta tarım olmak üzere bir çok iş sektöründe çalışma imkanı ortadan kalkmaktadır. Bu durum yoksulların yaşam şartlarını çok olumsuz etkilemektedir.

Savaş ortamları her zaman ve her yerde insanların yaşamlarını zorlaştırmaktadır. Kış şartlarının çetin geçtiği bazı ülkelerde iç ve dış savaşlar yaşanmaktadır. Kış şartlarının yoğun yaşandığı yoksul ülkelerde cereyan eden savaşlar nedeniyle çok büyük mağduriyetler meydana gelmektedir.

Dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Afganistan’da kış şartları çok ağır geçmekte ve 40 yıldan fazla savaşlar yaşanmaktadır. Bundan dolayı sert geçen kış aylarında Afganistan’da insani dramlar yaşanmaktadır. Açlık ve soğuktan ölümlerin yaşandığına dair bilgiler paylaşılmaktadır.

Moğolistan kış şartlarının çok uzun ve çetin geçtiği dünyanın yoksul ülkelerinden biridir. Bu ülkede halkın büyük çoğunluğu hayvancılıkla geçinmektedir. Kırsal kesimde yaşayan insanların ekseriyeti hala çadırlarda yaşamaktadır.  Geniş bozkırlara sahip olan ülkede çoğunlukla küçükbaş hayvancılık çok yaygındır. Hayvanlar yaz kış bozkırlarda otlamaktadır. Karın fazla yağdığı zamanlarda hayvanlar otlanamadığı için telef olmaktadır. Tek geçimleri hayvancılık olan Moğol halkı bu durumdan çok olumsuz etkilenmektedir. Soğuk kış aylarını sorunsuz atlatabilmesi için yakacak ve gıdaya acil ihtiyaç duymaktadır.

6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye’nin Güneydoğu illerinde büyük bir deprem meydana geldi. On binlerce ev yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi. Bu evlerde yaşayan insanlar önce çadırlara daha sonra konteyner evlere yerleştiler. Depremin etkilediği bölgelerin ekseriyetinde kış mevsimi ağır geçmektedir. Depremin kış mevsiminde meydana gelmesi ve deprem mağduru insanların bir sonraki kış mevsiminde hala konteyner evlerde yaşamak zorunda kalmaları, kış yardımlarının gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.

2023 yılında Fas’ta meydana gelen büyük depremde en çok kış şartlarının ağır geçtiği dağlık alanlar etkilenmiştir. Depremde evleri yıkılan deprem mağdurlarının acil gıda yanında kış yardımlarına da ihtiyaç duyulmuştur.

Ayrıca kış şartlarının çok ağır geçtiği Türkiye’nin doğu bölgelerinde, Lübnan’ın dağlık bölgelerinde, Nepal’in yüksek kesimlerinde, Pakistan’ın Azad Keşmir bölgesinde ve Kırgızistan’da kış yardımları projelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bunların yanında Bangladeş’teki Arakan Mülteci kamplarında mevsime uygun kışlık yardım gerekmektedir.

30 yıldır yoksulların her alandaki ihtiyaçlarını karşılamaya gayret eden IHHNL, 2023 yılında 10 ülkede, 4759 adet battaniye, 10.059 adet elbise, 541 ton kömür ve 250 adet çadır yardımı gerçekleştirmiştir.

Nr Ülke Bütçe Battaniye Elbise Kömür (ton) Çadır
1 Afganistan  €       25.000,00 225 465 18
2 Arakan  €       10.000,00 550 600
3 Kırgızistan  €       15.000,00 100
4 Lübnan  €       15.000,00 5000
5 Fas  €         5.885,00 204 40
6 Moğolistan  €       20.000,00 423
7 Nepal  €       15.000,00 1000
8 Pakistan  €       45.000,00 2600
9 Filistin  €       10.000,00 1260
10 Türkiye  €       78.400,00 1520 1354 250
Toplam  €    239.285,00 4759 10059 541 250

 

 

Paylaş