31 december 2023

In Malawi zijn fietsen gedistribueerd

Malawi is een land in het Zuidoosten van Afrika zonder kustlijn, en behoort tot de minst ontwikkelde landen ter wereld.

De economie in het land is voornamelijk gebaseerd op landbouw. Daarbij komt kijken dat de bevolking van Malawi, vooral op het platteland, zeer snel groeit. Alhoewel de vereiste hoeveelheid hulp sinds 2000 is afgenomen, blijft de regering van Malawi grotendeels afhankelijk van externe hulp om aan ontwikkelingsbehoeften te voldoen. Van de totale bevolking leeft ongeveer 85% in landelijke gebieden. Daarbij bestaat de economie voornamelijk uit landbouwactiviteiten. Meer dan een derde van het bruto binnenlands product (bbp) en 90% van alle exportinkomsten zijn afkomstig van de landbouwsector.

Malawi scoort onder het wereldgemiddeld zodra het aankomt op aspecten die de levenskwaliteit van vrouwen beoordelen. Aspecten zoals sociale status, toegang tot onderwijs, maar ook het moedersterftecijfers en de levensduur van vrouwen vanaf de geboorte scoren laag in de lijst. Soortgelijke situatie doet zich voor in economische context. Er is namelijk sprake van discriminatie als het neerkomt op hun economische situatie, werkloosheid, de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt maar bijvoorbeeld ook erfrechten. Het inkomen van een vrouw verschilt aanzienlijk, ten opzichte van mannen die in dezelfde sector werken.

Armoede heeft invloed op alle aspecten van het leven in Malawi. Gebrekkige infrastructuur in het onderwijs, ontoereikende situatie van scholen en een gebrek aan onderwijsmaterialen hebben een negatieve invloed op het onderwijsniveau. In verhouding tot de bevolking zijn het aantal functionerende scholen beperkt, wat betekent dat de afstanden tussen scholen groot is. Vanwege de economische omstandigheden zijn er onvoldoende openbare vervoermiddelen, wat met name in de landelijke gebieden leidt tot tijdsverlies voor docenten en studenten bij het bereiken van scholen. Hierdoor kunnen veel kinderen die de schoolleeftijd hebben bereikt, niet doorgaan met hun onderwijstraject.

Tussen onderwijs en ontwikkeling is er altijd een directe relatie geweest. Samenlevingen die zich niet ontwikkelen op het gebied van onderwijs, kunnen doorgaans geen vooruitgang boeken. Om deze vicieuze cirkel te doorbreken is de realisatie van aangrijpende onderwijsprojecten noodzakelijk.

In de afgelopen jaren heeft IHHNL verschillende hulpprojecten uitgevoerd in Malawi, als een van de armste landen van Afrika. Onder deze projecten zijn de onderwijsprojecten een van de belangrijkste hulpvormen. In de school die door IHHNL gebouwd werd ontvangen momenteel honderden arme leerlingen onderwijs. Daarnaast worden jaarlijks honderden arme leerlingen voorzien in hun schoolbehoeften dankzij de jaarlijkse schooltassen en -spullen hulpcampagne.

Op 18 december 2023 heeft IHHNL wederom een bijzonder onderwijsproject gerealiseerd in Malawi. Daarbij werden 100 fietsen gedistribueerd aan leraren en studenten die problemen ondervinden met het bereiken van scholen.

De intentie en beoogde doelen van het project zijn als volgt:

  • Arme studenten de mogelijkheid bieden om onderwijs te volgen.
  • Motivatie verschaffen voor de leerlingen om hun onderwijs voort te zetten.
  • Het faciliteren van een veilige route naar school.
  • Het vervoer van leraren naar school vergemakkelijken.
  • De motivatie van leraren vergroten.
  • Middels dit project leraren en studenten de mogelijkheid bieden om de resterende tijd voor onderwijs en persoonlijke bezigheden te benutten.

Delen