31 Aralık 2023

Malavi’de Bisiklet Yardımı Yapıldı

Malavi Cumhuriyeti, Güneydoğu Afrika’da denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Malavi dünyanın en az gelişmiş ülkeleri arasındadır.

Ekonomisi ağırlıklı olarak tarıma dayalı olup, büyük ölçüde kırsal ve hızla büyüyen bir nüfusa sahiptir. İhtiyaç duyulan miktar (ve sunulan yardım) 2000 yılından bu yana azalmış olsa da Malavi hükümeti, kalkınma ihtiyaçlarını karşılamak için büyük ölçüde dış yardıma bağımlıdır. Nüfusun yaklaşık %85’i kırsal alanlarda yaşamaktadır. Ekonomisi tarıma dayalı olup, GSYİH’nın üçte birinden fazlası ve ihracat gelirlerinin %90’ı tarımdan gelmektedir.

Malavi’de kadınların mevcut sosyal statüsü, kadınların okula erişimi, anne ölüm oranı ve kadınların doğumdan itibaren yaşam süresi dünya ortalamasın altında bulunmaktadır. Malavi’de kadınların ekonomik durumu, kadınların miras hakları, işsizlik ve kadınların işgücüne katılımı gibi konularda negatif ayrımcılık yapılmaktadır. Aynı sektörde çalışan bir kadının kazancı erkeğe göre çok farklılık arz etmektedir.

Malavi’deki yoksulluk hayatın her alanında etkili olmaktadır. Özellikle eğitim alanındaki altyapı eksiklikleri, okulların yetersizliği ve eğitim materyallerinin olmaması eğitim seviyesini olumsuz etkilemektedir. Mevcut nüfusa göre ülkedeki okul sayısının az olması, okullar arasındaki mesafelerin çok uzak olması anlamına gelmektedir. Ülkedeki ekonomik şartlardan dolayı yeteri kadar toplu taşıma araçlarının olmaması nedeniyle özellikle kırsal kesimlerde öğretmenlerin ve öğrencilerin okullara ulaşımı çok zaman kaybına neden olmaktadır. Bu durumdan dolayı okul çağına gelen birçok çocuk eğitim hayatına devam edememektedir.

Eğitim ile kalkınma arasında her zaman doğru orantı vardır. Eğitimde gelişmemiş toplumların kalkınma gerçekleştiremedikleri bir gerçektir. Bundan dolayı bu kısır döngünün kırılması için eğitim konusunda ciddi projeler yapılması gerekmektedir.

IHHNL, son yıllarda Afrika’nın en yoksul ülkelerinden Malavi’de çok çeşitli yardım projeleri gerçekleştirmektedir. Bu projeler arasında eğitim projeleri çok önemli bir yer teşkil etmektedir.  Yaptırdığımız okulda yüzlerce yoksul öğrenci eğitim almaktadır. Ayrıca her yıl yüzlerce yoksul öğrenciye okul çantası ve kırtasiye yardımı yapılmaktadır.

IHHNL, 18 Aralık 2023 tarihinde eğitim konusunda Malavi’de çok özel bir proje daha gerçekleştirdi. Proje kapsamında okullara ulaşım konusunda problem yaşayan öğretmen ve öğrencilere 100 adet bisiklet yardımı gerçekleştirdi.

Bisiklet yardımının amaç ve hedefleri:

  • Yoksul öğrencilere eğitim imkanı sunmak.
  • Öğrencilerin eğitime devam etmesi konusunda motivasyon sağlamak
  • Öğrencilerin güvenli bir şekilde okula gitmelerini sağlamak
  • Öğretmenlerin okula ulaşımını rahatlatmak.
  • Öğretmenlerin ders motivasyonunu artırmak
  • Öğretmen ve öğrencilerin kazandıkları zamanı eğitim ve özel işlerinde değerlendirebilme imkanı oluşturmak.

Paylaş