7 Eylül 2023

Balkanlar Sera Tarımı Projesi

Yoksulluğun azaltılması konusunda Sera tarım projesi çok önemli bir yer teşkil etmektedir. Tarım alanlarının az olması ve iklim koşullarının yeterli olmaması nedeniyle bazı bölgelerde tarım çalışmaları yeterince yapılamamaktadır. Böyle ortamlarda Sera tarım projesi alternatif bir proje olarak karşımıza çıkmaktadır. Sera tarımı ile tarım alanlarından  daha çok verim alma imkanı vardır. Ayrıca Sera tarımı ile aynı tarım alanlarından bir yıl içinde birden fazla çeşitli ürün alma imkanı olması hasebiyle yoksulluğun giderilmesi konusunda çok önemli bir projedir.

Balkanlar coğrafyası genel itibarıyla tarıma müsait bir coğrafyadır. Ancak Sırbıstan’ın Preşova bölgesinin tarıma müsait alanları olmasına rağmen devletin uyguladığı kota nedeniyle bölgede yeterli kadar tarım yapılamamaktadır. Böyle olunca bölge halkı sera gibi alternatif tarım faaliyetlerine yönelmektedir. Maddi imkanı olan insanlar sera tarımı ile alternatif tarım projesi yaparak gelir temin ederken,  maddi durumu iyi olmayan insanlar bu gelirden mahrum olarak yoksulluk içinde yaşamaya mahkum olmaktadırlar.

IHHNL, Preşova’daki partner kuruluş aracılığıyla yoksul insanları tespit ederek,  onların  sera tarımı projesi gerçekleştirmesi için maddi katkılar yapmaktadır. Partner kuruluş tarafından tespit edilen yoksullar ile öncelikle bir anlaşma imzalanmaktadır. Bu anlaşmaya göre sera projesine dahil olan yoksullar  bu projeyi en güzel bir şekilde değerlendireceklerine dair söz vermektedirler. Bölge standartlarında en fazla verimi almak için bütün çalışmalarını yapacaklarını taahhüt etmektedirler. Bunun yanında partner kuruluşumuz, sera projesine dahil olan ailelerin çalışmalarını düzenli olarak kontrol etmektedir.  Bu proje kapsamında yoksul aileler ürettikleri ile öncelikle kendi ihtiyaçlarını karşılamakta ve fazlasını satarak gelir temin etmektedirler.

IHHNL olarak, iki yıl önce başlatmış olduğumuz Preşova sera tarım projesi kapsamında 61 aileye destek sağlamış bulunmaktayız. Yaptığımız araştırmalar sonucunda proje kapsamında yoksul aileler ayda € 200,- civarında gelir temin etmektedirler. Ülkenin ekonomik şartlarına göre bu gelirin önemli bir yer teşkil ettiği görülmektedir.  Bu güzel çalışma ile IHHNL, yoksullukla mücadele konusunda Balkanlarda önemli bir projeyi hayata geçirmektedir.

Küçük miktarlı kalkınma projelerin, daha çok bölgede daha çok yoksula ulaşılmasına imkan verdiği için yoksulluğun azaltılması konusunda kısa vadeli sonuç veren  çok önemli çalışmalardır.

Iyi planlama yapılırsa, küçük bağışlar ile büyük değişimler gerçekleştirilir. IHHNL olarak, iyi planlamalar yaparak büyük değişimler gerçekleştirmeye devam edeceğiz.

Paylaş