10 november 2023

Balkan- Schooltas en schoolspullen project

De Balkaanlanden zijn in de jaren negentig onafhankelijk geworden en behoren tot de jongste landen ter wereld. Deze landen, die economisch en sociologisch relatief comfortabel lijken te zijn, hebben in het recente verleden veel moeilijkheden ondervonden. De oorlog die begon in Bosnie en Herzegovina na de ontbinding van Joegoslavie, werd later voortgezet in Kosovo en Macedonie. In de recente geschiedenis hebben zich op de Balkan zeer pijnlijke gebeurtenissen voorgedaan en veel mensen zijn er slachtoffer van geworden.

Albanie dat geen deel uitmaakte van voormalig Joegoslavie maar jarenlang onder het onderdrukkingsregime leefde, is een land dat tot de jaren negentig veel problemen kende.

De balkanlanden, die in de recente geschiedenis veel moeilijkheden hebben ondervonden, proberen nu economisch en cultureel met Europa te integreren. Hoewel deze integratie op de korte termijn economische verlichting voor de balkanlanden oplevert, staan deze landen op lange termijn grote gevaren te wachten. Dit gezien een groot deel van de jonge bevolking in de Balkanlanden naar Europese landen migreerde en daar ging wonen. Vooral goed opgegroeide en opgeleide jongeren die naar Europese landen gaan, betekenen het begin van een zeer diepe crisis voor de toekomst. De balkanlanden, die normaal gesproken een jonge bevolking hebben, vergrijzen snel. Deze situatie zal ervoor zorgen dat de Balkanlanden de komende jaren een tekort aan werkenden zullen hebben.

De balkanlanden moeten dringend de migratie van de jonge bevolking voorkomen, door met hun eigen middelen werkgelegenheid te bieden.

Het sociale en culturele beleid van de Europese landen op de Balkan is erop gericht de eeuwenoude cultuur van deze landen te vernietigen. De meest voor de hand liggende indicator hiervan is dat de hulp uit Europese landen uitsluitend op cultureel gebied werkt en niet zozeer de werkgelegenheid in deze landen vergroot.

Als IHHNL hebben we sinds de eerste jaren van de oorlogen op de Balkan regelmatig hulpwerk verricht in deze regio’s. Hoewel er niet zoveel armoede is als in Afrikaanse en Aziatische landen, zullen we doorgaan met het uitvoeren van hulpwerk in de Balkanlanden waarmee we historische en culturele banden hebben. In dit verband voeren wij ieder jaar op de volgende manieren hulpwerk uit in de Balkanlanden.

1 –  Voedselhulp projecten

2 – Onderwijs projecten

3 – Sociale ondersteuningsprojecten

4 – Landbouw projecten

 

Er wordt vooral meer belang gehecht aan onderwijshulp. Schooltassen en schoolspullen voor behoeftige studenten komen op de voorgrond. Elk jaar, in september en oktober wanneer het schooljaar begint, worden regelmatig schooltassen en schoolspullen verstrekt aan leerlingen in arme regio’s van de Balkanlanden.

In het schooljaar 2023- 2024 werd het hulpprogramma voor schooltassen en schoolspullen in de Balkanlanden als volgt uitgevoerd.

 

Nr Land Budget Aantallen
1 Albanië  €        10.000,00 270
2 Macedonia  €          5.000,00 247
3 Servië-Presova  €          5.000,00 309
  Totaal  €        20.000,00 826

 

Delen