10 Kasım 2023

Balkanlar okul çantası ve kırtasiye projesi

Balkan ülkeleri 90’lı yıllarda bağımsızlığını kazanan dünyanın en genç ülkelerindendir. Ekonomik ve sosyolojik olarak kısmen rahat görünümünde olan bu ülkeler geçmişte yakın geçmişte çok sıkıntılar yaşamıştır. Yugoslavya’nın dağılmasından sonra Bosna Hersek’te başlayan savaş daha sonra Kosova ve Makedonya’da devam etmiştir.. Balkan coğrafyasında yakın tarihte çok acı olaylar yaşanmış birçok insan mağdur duruma düşmüştür.

Eski Yugoslavya bünyesinde bulunmayan ancak uzun yıllar baskı rejimi altında yaşayan Arnavutluk’ta 90’lı yıllara kadar çok sıkıntılar yaşayan ülkedir.

Yakın tarihte çok sıkıntılar yaşayan Balkan ülkeleri şimdilerde ekonomik ve kültürel yönden Avrupa ile entegre olmaya çalışmaktadır. Bu entegrasyon kısa vadede Balkan ülkelerine ekonomik yönden bir rahatlık getirse de uzun vadede bu ülkeleri büyük tehlikeler beklemektedir. Zira Balkan ülkelerindeki genç nüfusun büyük bir kısmı Avrupa ülkelerine göç etmiş ve oralarda yaşamaya başlamışlardır. Özellikle yetişmiş,  eğitimli gençlerin Avrupa ülkelerine gitmesi, gelecek adına çok derin bir krizin başlangıcı demektir. Normal şartlarda genç nüfusa sahip olan Balkan ülkeleri hızlı bir şekilde yaşlanmaktadır. Bu durum Balkan ülkelerinin gelecek yıllarda çalışan kişi  yetersizliği sorununa neden olacaktır.

Balkan ülkelerinin ivedilikle kendi özkaynaklarıyla iş imkanları sağlayarak genç nüfusun göç etmesini engellemesi gerekmektedir.

Avrupa ülkelerinin Balkanlardaki sosyal ve kültürel politikaları bu ülkelerin asırlardır devam eden kadim kültürünü yok etmeye yöneliktir.  Zira Avrupa ülkelerinden gelen yardımların bu ülkelerdeki istihdamı artırmak yerine tamamen  kültürel alanda çalışmalar yapması bunun en bariz bir göstergesidir.

IHHNL, olarak Balkanlarda savaşların başladığı ilk yıllardan itibaren bu coğrafyalara düzenli olarak yardım çalışmaları gerçekleştirmiş bulunmaktayız.   Afrika ve Asya ülkelerindeki kadar yoksulluk olmamasına rağmen tarihi ve kültürel bağlarımızın bulunduğu Balkan ülkelerinde yardım çalışmaları gerçekleştirmeye devam edilecektir. Bu meyanda her yıl Balkan ülkelerinde şu şekilde yardım çalışmaları gerçekleştirmekteyiz.

1- Gıda peojeleri yardımları

2- Eğitim projeleri yardımları

3- Sosyal destek yardımları

4- Tarım projeleri yardımları

Özellikle eğitim konusundaki yardımlara daha çok önem verilmektedir. Yoksul öğrencilere yönelik okul çantası ve kırtasiye malzemesi ön plana çıkmaktadır. Her yıl Eylül ve Ekim aylarında eğitim yılının başladığı dönemlerde Balkan ülkelerinde yoksul bölgelerde öğrencilere düzenli olarak okul çantası ve kırtasiye yardımı yapılmaktadır.

2023-2024 eğitim yılında Balkan ülkelerinde şu şekilde okul çantası ve kırtasiye yardımı programı gerçekleşmiştir.

Nr Ülke Bütçe Adet
1 Arnavutluk  €        10.000,00 270
2 Makedonya  €          5.000,00 247
3 Sırbistan-Preşova  €          5.000,00 309
  Toplam  €        20.000,00 826

Paylaş