11 januari 2014

Wederom heeft u hulp Gaza bereikt

Gaza is een gebied in Palestina welke 41 km lang en 10 km breed is, met een oppervlakte van 360 vierkante kilometer en 1,7 miljoen inwoners. Het is één van ’s werelds dichtstbevolkte gebieden. Sinds het embargo die er sinds 2007 is opgelegd staat de economie op instorten. De economie welke voor het embargo voornamelijk was gebaseerd op industrie, heeft zich nu vooral gericht op landbouw. Desondanks is het aantal werklozen gestegen tot 45% en is een groot deel van de bevolking genoodzaakt te leven met een dagelijks inkomen van nog geen 2 dollar.

Door de vele regenval in de afgelopen maanden zijn veel huizen overstroomd en niet meer bruikbaar. De bevolking die het er al heel moeilijk had, zit nu ook nog eens zonder huis en onderdak.

Wij als IHH Nederland vinden dat we genoodzaakt zijn om deze mensen te helpen en hebben om deze redenen wederom de hulpbehoevende, arme mensen geholpen door er noodhulp aan voedsel, kleding en dekens uit te delen.

Wij danken al onze filantropen die de hulpbehoevenden in Gaza middels ons hebben geholpen!

Delen