28 juli 2013

Waterputten in Pakistan

Pakistan is in de afgelopen jaren getroffen door natuurrampen. Door de aardbeving in 2005 zijn tienduizenden mensen omgekomen en vele huizen onbruikbaar geworden. IHH Nederland heeft de slachtoffers van de aardbeving voedselhulp en onderdak geboden. Door de overstroming in 2010 kwamen alweer tienduizenden mensen om, huizen werden onbewoonbaar en het agrarisch grondgebied kwam onder water te liggen. Ook toen heeft IHH Nederland Pakistan geholpen. Echter zorgde de overstroming voor een nog grotere ramp. De waterbronnen die voor schoon drinkwater zorgden zijn verwoest, door de overstroming is het water vervuild. Hierdoor zijn vele besmettelijke ziektes zoals cholera ontstaan, waar voornamelijk kinderen door beïnvloed raakten. IHH heeft met haar partnerorganisatie de nodige onderzoeken gedaan en gesprekken gevoerd om de waterputten te bouwen op de meest behoeftige gebieden. Dankzij de hulp van de donateurs zijn er in Pakistan 62 waterputten geopend in 8 maanden.

Bestuurslid van IHH, Selami Yüksel die in het kader van de Ramadan voedselhulpproject  naar Pakistan was gegaan heeft in Ali Pur, een gebied dat 700 km van Islamabad ligt , 52 waterputten geopend. In Charsedda heeft hij de opening van 10 waterputten waargemaakt . Nadat het water dat vanuit een diepte van ongeveer 30 meter is gehaald door deskundigen is gecontroleerd op hygiëne konden de inwoners er gebruik van maken. Van dit water kunnen ook  dieren en planten gebruik maken. Het belangrijkste is dat het aantal doden door de besmettelijke ziektes in de gebieden waar de waterputten zijn geopend  is afgenomen.

IHH Nederland zal doorgaan met het openen van waterputten in Pakistan. Iedere waterput kost €450-,  en wordt gebruikt door ongeveer 2000-3000 personen.

Delen