12 oktober 2011

Twee scholen zijn geopend in Pakistan

Pakistan is door de rampen die zich er de laatste jaren hebben voorgedaan in puin geraakt. Met name de overstroming van 2010 heeft het land erg beschadigd.  Honderdduizenden mensen werden dakloos en landbouwgebieden kwamen onder water te liggen. Door deze ramp hebben niet alleen huizen grote schade ondervonden, ook openbare gebouwen van de staat werden getroffen.  Openbare diensten werden belemmerd, waardoor scholen en onderwijsinstellingen niet konden functioneren. Op veel gebieden konden de scholen na de overstroming niet meer gebruikt worden.  Deze scholen hebben een uitgebreide reparatie en renovatie nodig om er weer gebruik van de kunnen maken.  Door haar niet zo sterke economie heeft de Pakistaanse regering  de beschadigde openbare gebouwen niet kunnen repareren of nieuwe kunnen bouwen.  Als gevolg hiervan kon de arme bevolking van Pakistan geen gebruik maken van de diensten.

IHH Nederland heeft in samenwerking met Studenten Unie Nederland (SUN) scholen in Punjab  twee scholen met een capaciteit van 150 en 200 leerlingen hersteld en geopend. Bestuurslid van SUN Muhammed Temel was in 2011 voor het offerproject naar Pakistan gegaan en is ook voor dit scholenproject naar Pakistan gegaan om de scholen te bezoeken en te openen.  Zo zijn we onze plicht om te helpen als broederland nagekomen.

Delen