8 december 2023

Trainingskamp IHHNL

IHHNL heeft op 29-30 september en 1 oktober 2023 een trainingskamp gehouden voor bestuursleden en actieve vrijwilligers. Het kamp vond plaats in het Vinkenkamp-gebied in de buurt van de stad Apeldoorn in Nederland. Er hebben 86 personen deelgenomen aan het trainingskamp.

Op vrijdagavond 29 september kwamen de deelnemers aan op het kampeerterrein. Daarbij heeft men zich kunnen vestigen en kennismaken met elkaar. Op zaterdag 30 september is het educatieve programma van het kamp gestart. Hierbij zijn er verschillende presentaties gegeven over onderwerpen betrekking hebbend op de projecten en de werkzaamheden van IHHNL. Ook hebben de deelnemers hun mening kunnen delen.

Onderwerpen die werden gepresenteerd tijdens het trainingskamp:

  • De geschiedenis van IHHNL
  • Huidige Hulpcampagnes
  • Gerealiseerde projecten
  • Landen en partnerorganisaties
  • Regionale besturen
  • Vrijwilligerswerk
  • Sociale media-activiteiten
  • Jaarprogramma
  • Keuze buitenlandse vrijwilligers
  • Relaties met overheidsinstanties

Op zaterdag 30 september werden gedurende de hele dag presentaties en brainstormsessies gehouden over de bovengenoemde onderwerpen. Op zondag 1 oktober vonden er algemene evaluaties plaats over de onderwerpen die aanbod kwamen tijdens de presentaties en over de organisatie van het trainingskamp.

Naast de educatieve programma’s werden er ook natuurwandelingen en sportieve activiteiten georganiseerd. Verder verzamelde men zich in de avonden gezellig rondom het kampvuur. Alle deelnemers hebben hun tevredenheid geuit over het kampprogramma en zijn van mening dat het kampprogramma in de aankomende jaren in dezelfde periode weer herhaald mag worden.

Delen