16 maart 2017

Toevertrouwd aan de mensheid: Weeskinderen

Weeskinderen zijn voor ons altijd een prioriteit geweest. Zij zijn door de mensheid aan ons toevertrouwd. Zij hebben hun ouders verloren aan oorlogen of hebben gezien hoe hun ouders het leven lieten door ziektes of ongelukken. Over de hele wereld zijn ouders slachtoffers geworden van de wereldse lusten van anderen. Hun kinderen hebben nog voordat hun kindertijd voorbij was kennis gemaakt met het kille gezicht van oorlog. Weeskinderen hebben hun moeders en vaders niet meer bij zich. Zij verdienen het meer dan iedereen om beschermd te worden.

Onze profeet, die zelf ook een wees was, is getuige geweest van de manier waarop weeskinderen werden mishandeld in de samenleving waarin hij leefde. Om die reden is hij uitermate strikt geweest over het beschermen van de rechten weeskinderen. Zowel in de Koran als in zijn vele Hadith heeft hij dit ter sprake gebracht en onder de aandacht van zijn metgezellen en ummah gebracht.

Het helpen van een weeskind doen we met het tonen van liefde en barmhartigheid. We zorgen ervoor dat het kind zijn of haar eenzaamheid vergeet en geven het kind zelfvertrouwen om op eigen benen te staan.

Ieder kind dat zijn of haar vader heeft verloren heeft bescherming nodig. Voor het kind zelf, de bezittingen van het kind en zelfs de educatie en opvoeding van het kind is een voogd nodig.

Als IHH Nederland hebben wij momenteel 1300 weeskinderen die onder onze toezicht staan. We bieden hen materiële en morele hulp aan. We bezoeken onze weeskinderen elk jaar tijdens het Suikerfeest en het Offerfeest. Tijdens onze bezoeken proberen we hen zoveel mogelijk liefde te tonen en te koesteren zoals elke moeder en vader dat zou doen. Daarnaast bezoeken we onze weeskinderen ook tijdens projecten in de landen waar we actief zijn en nemen we cadeaus en kleren voor hen mee.

Tijdens ons meest recente bezoek in Tsjaad tussen 17 en 23 februari 2017 hebben we een bezoek gebracht aan 52 weeskinderen. We hebben nogmaals hun blijdschap, maar ook hun pijn mogen delen. Zodoende hebben we geprobeerd om de weeskinderen die aan ons zijn toevertrouwd te helpen.

Ook u kunt met een bijdrage van €30,- per maand de voogd worden van een weeskind. (https://ihhnl.org/yetimler/ ). Of u kunt met een eenmalige bijdrage van €20,- een weeskind voorzien van kleding en een glimlach. (https://ihhnl.org/online-bagis/ ).

 

Delen