16 september 2020

Studiebeurzensteun voor universiteitsstudenten in Albanië

Als IHH Nederland waren we tussen 5-9 september 2020 op het kantoor van onze partnerorganisatie Alsar in Tirana, de hoofdstad van Albanië. We waren er om studiebeurzenhulp te verlenen aan onze universiteitsstudenten. Met deze bijzondere gelegenheid hebben we de studenten enerzijds donaties geschonken en anderzijds hebben we samen de vreugde van de afgestudeerde studenten gedeeld.

De geschenken die stichting Alsar voor de afgestuurde studenten had geregeld, werden overhandigd. Studenten bedankten hun sponsors voor de steun die ze via IHH Nederland kregen. Want dankzij deze steun hebben zij de mogelijkheid gehad hun opleiding af te ronden en hebben ze nu de kans om aan de baan te komen. Het delen van deze prachtige momenten met onze gulle donateurs is slechts een klein aandenken. Namens IHH Nederland willen wij nogmaals al onze donateurs bedanken voor de bijdrage aan dit prachtig project.

Aangezien de studenten hun opleiding hebben voltooid, hebben wij eveneens een oproep gedaan aan onze donateurs om andere studenten een kans te geven en hun sponsoring voort te zetten.

Hoewel wij erg verheugd zijn te delen dat er afgestuurde studenten zijn, zijn er toch nog veel studenten die studiebeurzenhulp nodig hebben. We hebben het dan over minstens 100 Albanese studenten die momenteel op de wachtlijst staan. Terwijl in het studiejaar 2019-2020 maar 15 studenten hulp ontvingen, kon dit aantal voor het jaar 2020-2021 enkel stijgen tot 19. Dit aantal kan toenemen met uw steun! Mocht u ook een rol willen spelen in dit goede doel, meldt u zich dan voor slechts € 35,- per maand via onze website https://ihhnl.org/ogrenciler/ online aan en wees hoop voor de toekomst van een student.

 

Delen