1 april 2023

Ramadan Hulpprogramma 2023

Deze maand staat niet alleen symbool voor rahmah, maar ook barakah. De barakah van delen die zorgt verademing. Met het vasten verlichten we namelijk onze lichamen en met de geloofsverplichtingen zoals de zakaat, fitr, sadaqah en infaq verlichten we onze geesten. De Ramadan staat voor ons als organisatie, ook nog eens symbool aan reizen. Al 30 jaar ondervinden we rond deze tijden van het jaar een opwinding, een gevoel van geluk. Het grenzeloze geluk om de Ramadan van Mongolië tot aan Ghana, te laten herleven en onze medemensen daar te ontmoeten en hen te voorzien van hulp.
Tot nu toe hebben we miljoenen mensen bereikt. Mensen die slachtoffer zijn van conflicten en burgeroorlogen. Mensen die gevlucht of verdreven zijn; en door natuurrampen en droogte benadeeld en noodgedwongen het leven in armoede en wanhoop verduren. Wij hebben deze mensen niet alleen van noodhulp of voedselhulp voorzien, maar ook van belangstelling en toewijding. Jullie groeten hebben hun harten verblijd. Hierdoor zijn wij steeds teruggekeerd met bijzondere bagage, namelijk lippen die gebeden voordroegen en ogen die vreugde uitstraalden.
In het kader van het Ramadan programma van dit jaar, zullen we verspreid over 4 continenten naar 37 landen afreizen. Onze voorbereidingen zijn getroffen. Volgens de planning zullen we 400 duizend behoeftigen voorzien van humanitaire hulp. De organisatie zal bovendien aan 64 duizend families totaal 1300 ton aan voedselproducten distribueren. Tijdens de iftaar maaltijdprogramma’s zullen 64 duizend behoeftige families een warme maaltijd krijgen. Er zullen verschillende offers zoals adaq, aqiqa, sadaqah en shukr uitgebracht worden. Ten slotte zullen 5300 weeskinderen nieuwe kleding ontvangen. Voor dit programma zullen 66 vrijwilligers naar het buitenland reizen. Zij zullen de projecten en documentaties zelf coördineren en beeldmateriaal van vreugde met ons delen.
Ook jullie kunnen bijdragen en genieten van de rahmah van deze maand, die veel barakah met zich meebrengt en veel behoeftigen van barakah zal voorzien.

Delen