4 juli 2019

Onze vrijwilligersvergadering in Eindhoven

Op 30 juni 2019 hebben we in Eindhoven vergaderd met het bestuur en de vrijwilligers van de regio Zuidoost Nederland. Aan de vergadering hebben 22 bestuursleden en vrijwilligers deelgenomen. Tijdens de vergadering zijn vrijwilligers geïnformeerd over de huidige activiteiten van IHH Nederland.

Omdat het offerfeest nadert is de promotievideo bekeken en geëvalueerd. Ook hebben de vrijwilligers die het offeren zullen overzien zichzelf voorgesteld. De vergadering is volgens planning verlopen en de nodige informatie is aan de vrijwilligers verschaft.

 

Delen