2 november 2021

Onderwijshulp aan weeskinderen in Somalië

Op 13 oktober 2021 is in de hoofdstad van Somalië, Mogadishu, het schooltas en -spullen project voor weeskinderen voltooid. Onder coördinatie van bestuurslid Yasin Kucuk heeft de organisatie aan 240 leerlingen schooltassen, schriften, schrijfgerei en allerlei andere spullen uitgedeeld.

IHH Nederland organiseert elk jaar het ‘schooltas en schoolspullen’ project, ten behoeve van arme leerlingen in verschillende delen van de wereld. In dit kader is het project ook in Somalië gerealiseerd.

Alle kinderen hebben het recht op onderwijs, om henzelf te ontwikkelen en te voorzien in hun behoeften. Echter kunnen kinderen in ontwikkelingslanden niet altijd gebruik maken van deze recht. Een merendeel van ouders in behoeftige landen kampt met het probleem hun kinderen niet te kunnen voorzien van onderwijsmateriaal. Duizenden kinderen zijn in afwachting van een helpende hand, om deze materialen toch te ontvangen. De kinderen van Somalië, die geen gebruik kunnen maken van onderwijsmogelijkheden en daardoor zichzelf niet kunnen ontwikkelen, belanden in een vicieuze cirkel die armoede in het land staande houdt.

De burgeroorlog, droogte en hongersnood maken het leven in Somalië zwaar. De noodzaak van onderwijs is door deze humanitaire crisis zodoende groter geworden en vraagt naar aandacht onder weldoeners.

Delen