3 maart 2018

Onderwijs, de sleutel tot welslagen en geluk

Een fundamentele oorzaak van armoede, onrechtvaardigheid en een oneerlijke verdeling van rijkdom, is een gebrek aan goed onderwijs. Ondanks dat veel derde wereld landen rijk zijn aan diverse grondstoffen en minderalen, lukt het deze landen niet om zich uit de vicieuze cirkel van armoede te ontwikkelen.

Samenlevingen die een laag onderwijs niveau hebben, slagen er vaak niet in om de vruchtbare grond en de verscheidene grondstoffen waar hun land rijk aan is, goed te benutten. De beste investering op lange termijn voor derde wereld landen is dan ook; het investeren in degelijk en gepersonaliseerd onderwijs.

Het is noodzakelijk dat er een revolutie plaatsvind op het gebied van onderwijs. Allereerst dient onderwijs toegankelijk te zijn voor iedereen. Daarnaast moet het niveau waarin men onderwijs krijgt, opgeschroefd worden en dient men zelfredzaam te worden.
Hulporganisaties dragen hierin een groot verantwoordelijkheid. Indien zij projecten ontwikkelen welke de kern van het probleem aanpakken, kunnen zij de mensen niet alleen op korte termijn maar ook op lange termijn helpen.

IHH NL draagt al jaren bij aan deze inspanningen door het realiseren van revolutionaire onderwijs projecten. Het wederopbouwen van derde wereldlanden middels onderwijs is dan ook één van de hoofdagenda punten van IHH NL.

Voorbeelden hiervan zijn het bouwen, oprichten, renoveren en ontwikkelen van onderwijs instellingen en methoden die zelfredzaamheidsinzichten geven aan leerlingen en die zich richten op het benutten van de natuurlijke bronnen en mogelijkheden van het desbetreffende land waarin men leeft. Dit, om een sociaal-, economisch- en politiek autonome generatie van leerlingen op te leiden. Dit is ten slotte niet alleen een nobele zaak, maar in het verlengde daarvan, een sadaqah Djaariah; een goede daad die blijft doorlopen, oftewel met goede daden met ‘een het sneeuwbal effect’’.

Delen