9 september 2023

Onze hulp aan de slachtoffers van de aardbeving in Marokko gaat door.

Marokko is getroffen door een aardbeving ter grootte van 7, met epicentrum Marakkech.
Er zijn honderden mensen overleden en duizenden mensen gewond geraakt.

Sinds de eerste dag van de aardbeving zijn we begonnen met onze campagne- en organisatievoorbereidingen. Onze vrijwilligers kwamen de dag erna ter plaatse en samen met de plaatselijke partner organisatie in Marokko zijn zij de nodige onderzoek gestart. Door de gebieden die het zwaarst door de aardbeving zijn getroffen te bezoeken maakten ze een situatie- en behoefteanalyse. Vervolgens zijn ze zonder enige tijd te verspillen begonnen aan het verdelen van de hulp die dringend nodig was en nog steeds is.

  • Allereerst is de distributie van drinkwater en basisvoedingsmiddelen gestart. Vooral de noodzakelijke voedingsmiddelen zoals melk, die nodig zijn voor kinderen, worden uitgedeeld.
  • Er is vastgesteld dat degenen van wie de huizen volledig zijn verwoest, een minimumniveau van huishoudelijke goederen nodig hebben en dat de meest urgente artikelen die in het dagelijks leven worden gebruikt, met name de oven, worden gedistribueerd. Met daarbij een ovenpakket met daarin één gasfles, één zak meel, zout en gist ter waarde van €75,
  • Ons werk is meer gericht op de landelijke en bergachtige dorpen, omdat de aardbeving meer schade heeft aangericht aan dorpen in deze gebieden. Door rekening te houden met de koude nachten en de naderende winterperiode, is er geconstateerd dat er met spoed behoefte is aan dekens en tenten waar de slachtoffers in kunnen worden ondergebracht. In de eerste instantie zijn er 80 tenten besteld, welke binnenkort worden opgezet. Naar aanleiding van de kwaliteits- en functiecontrole van de bestelde tenten zullen er meer bestellingen plaatsvinden. De kosten van één tent bedraagt €100. De kosten van de dekens die binnenkort uitgedeeld zullen worden bedragen €15,- per stuk.Er zijn aardbevingsslachtoffers wiens huizen volledig zijn verwoest tijdens de aardbeving en die geen andere kleding hebben dan de kleding die ze dragen. Hierdoor zal er ook kleding hulp plaatsvinden.
  • Na een grote natuurramp, zoals een aardbeving, zijn de risico’s op epidemieën erg groot. In zulke gevallen zijn reinigingsmaterialen van vitaal belang. Hierdoor zullen deze worden uitgedeeld aan de slachtoffers.
  • In de volgende dagen worden de nodige onderzoeken uitgevoerd om permanente projecten te realiseren op basis van de behoeften van de aardbevingsslachtoffers.

Delen