28 mei 2012

Nieuwe waterputten in Bangladesh

Zoals in veel arme landen zet IHH Nederland ook in Bangladesh haar projecten voort.

Bangladesh is een van de meest arme en dichtbevolkte landen in de wereld. In het kader van haar hulpprojecten heeft IHH 25 nieuwe waterputten geopend in het land.

De waterputten die voornamelijk in de stad Sathkira zijn geopend zorgen ervoor dat de inwoners gemakkelijk gebruik kunnen maken van schoon water.

Steden die niet met normaal vervoer bereikt konden worden werden bereikt met de motorfiets. De bouw en opening van de  25 waterputten zijn mogelijk gemaakt met de bijdrage van de donateurs van IHH.

Door de armoede in heeft Bangladesh veel te maken met infrastructurele problemen. De huishoudens hebben geen waterinstallaties. Er zijn geen rioleringen en waterleidingen in de steden. De inwoners zijn gedwongen om gebruik te maken van het vieze water dat zich ophoopt in de meertjes. Schoon water is een grote benodigdheid in deze gebieden. Dankzij de donaties van donateurs in Nederland wordt uit een diepte van 100-200 meter schoon water gehaald en van beton worden putten gemaakt met daarop pompen. De namen van de donateur wordt gegraveerd in de marmeren platen en geplaatst bij de waterputten.

Murat Kurt, bestuurslid van IHH Nederland, heeft de werkzaamheden in Bangladesh gevolgd. De videobeelden en foto’s van de waterputten heeft hij in de vorm van een rapport aan de donateurs verzonden.

Delen