27 augustus 2015

Marokko steunprogramma medische hulpgoederen

IHH, de Internationale Humanitaire Hulporganisatie, die actief is in ongeveer 40 landen, biedt nu steun aan 350 lichamelijk gehandicapten in Marokko, in het gebied Marrakech. Er zijn vanuit Europa 3 containers met medische hulpgoederen gestuurd aan de, voornamelijk uit vrouwen, kinderen en ouderen bestaande groep zwaar lichamelijk gehandicapten in het centrum van Marrakech en in de steden en dorpen er om heen. Na een voorbereiding van een jaar konden uiteindelijk in de maand maart de drie containers met medische hulpgoederen met een boot naar de havenplaats Casablanca in Marokko verscheept worden. Vanuit Casablanca zijn de spullen met vrachtwagens naar Marrakech gebracht, van waaruit zij verdeeld werden. Daar aangekomen werden de hulpgoederen in een programma onder grote belangstelling uitgedeeld aan in eerste instantie 50 gehandicapten. Dit officiele programma, wat plaatsvond in het Sidi Youssef Ben Ali Stadion, werd bijgewoond door vertegenwoordigers van de plaatselijke autoriteiten, die ook toespraken hebben gehouden. In de toespraken werd benadrukt dat de moslims die in Europa wonen de gehandicapten in Marokko niet vergeten waren en ondersteunden en dat dit een zeer grote betekenis heeft voor de Marokkaanse autoriteiten. De autoriteiten bedankten iedereen die een bijdrage heeft geleverd en lieten iedereen groeten. De Algemene Secretaris van IHH Selami Y?ksel, die tijdens het programma een toespraak hield namens IHH Nederland, benadrukte dat de het de missie van de IHH is om overal in de wereld hulp te verlenen, zonder onderscheid te maken naar taal, religie en afkomst. Y?ksel benadrukte dat dit project in Marokko ??n van de eerste projecten in dit kader is en dat dit programma in de toekomst uitgebreid zal worden en er zal nog meer steun geboden worden aan de mensen die dit nodig hebben in dit broederland. Verder verklaarde hij dat IHH tot doel heeft om de banden met de partnerorganisaties en met de autoriteiten in Marokko uit te breiden.

De tweede dag werden de hulpgoederen verdeeld aan de gehandicapten in ??n van de afgelegen dorpen op het platteland van Marrakech. De dorpelingen, de gehandicapten en hun familieleden die het team met de hulpgoederen zagen aankomen, konden hun tranen niet bedwingen en bedankten de vrijgevende mensen uit Nederland  en zij deden smeekbeden voor hen. De dorpelingen vertelden dat er ook andere hulporganisaties waren geweest die hadden beloofd om hen te helpen, maar dat deze beloften niet waargemaakt waren en zij verklaarden dat zij erg blij werden en dat zij emotioneel werden toen ze de hulpgoederen en middelen zagen die de IHH gebracht had.

De zwaar gehandicapten, die door hun familieleden en hoofdzakelijk door hun moeders in hun armen of op hun rug gedragen moesten worden om in hun behoeften te voorzien, zijn erg blij en zij hebben verklaard dat zij hun leven lang smeekbeden zullen doen voor de vrijgevige mensen waaraan zij het te danken hebben dat ze nu niet meer door hun familieleden en vooral door hun moeders gedragen hoeven te worden. Deze families en met name de moeders, zijn hierdoor verlost van een zware last.

Een deel van de hulpgoederen die naar Marrakech gestuurd zijn, zijn geschonken aan het ziekenhuis dat zich in deze stad bevindt. De autoriteiten van het weeshuis genaamd Darul Etfal hebben, toen zij hoorden dat het team van IHH in Marrakech was, het IHH team uitgenodigd in hun weeshuizen en zij hebben informatie gegeven over de activiteiten die zij ontplooien. In het weeshuis wonen 450 wezen en zij krijgen daar onderwijs, sociale en sportieve activiteiten. Daarnaast wordt er ook psychologische ondersteuning gegeven aan de wezen. Het weeshuis, wat diensten verleend op een breed gebied aan de kinderen, voert al deze activiteiten uit zonder hierin gesteund te worden door de staat, maar alleen met behulp van geld uit donaties. Het IHH team heeft zoals gewoonlijk tijdens hun bezoek aan het weeshuis snoep en cadeautjes aan de kinderen geschonken en hen op deze manier blij gemaakt.

Met het bezoek aan het weeshuis was het hulpprogramma aan Marokko afgesloten en keerde het IHH team terug naar Europa.

 

Delen